Jesteś tutaj

Wyróżnienie dla mjr. Rafała Kasprzyka

05-10-2015

Na przełomie września i października br. odbyły się ćwiczenia dowódczo - sztabowe "Jesień-15" będące etapem krajowego systemu obronnego pod kryptonimem Kraj - 15/16, mającego na celu sprawdzenie współdziałania organów administracji publicznej oraz dowództw i sztabów na wszystkich szczeblach dowodzenia Siłami Zbrojnymi RP. Za udział i uzyskanie bardzo dobrych wyników w wypełnianiu zadań podczas ćwiczeń, nasz Kolega mjr Rafał Kasprzyk orzymał podziękowanie od gen. broni Marka Tomaszyckiego.

Serdecznie gratulujemy!

>> Napisz do autora <<