Jesteś tutaj

Medale na Międzynarodowej Wystawie IWIS 2016

27-10-2016

W dniach 10-12 października 2016 roku, w Warszawie odbyła się jubileuszowa 10 edycja Międzynarodowej Wystawy Wynalazków International Warsaw Invention Show. Wydarzenie organizowane było przez Stowarzyszenie Polskich Wynalazców i Racjonalizatorów przy współpracy z Urzędem Patentowym Rzeczypospolitej Polskiej oraz Politechniką Warszawską. Honorowym Patronatem Wystawę objął Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej Andrzej Duda. Pośród patronatów tegorocznej edycji wystawy znaleźli się między innymi Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego, Europejskie Stowarzyszenie Wynalazców (AEI), Międzynarodowa Federacja Stowarzyszeń Wynalazczych (IFIA), Naczelna Organizacja Techniczna – Federacja Stowarzyszeń Naukowo-Technicznych, Narodowe Centrum Badań i Rozwoju, Polska Izba Przemysłu Chemicznego, Krajowa Izba Gospodarcza, Akademia Inżynierska w Polsce, Warszawska Izba Gospodarcza, Rada Główna Instytutów Badawczych.

IWIS to największa w Polsce wystawa międzynarodowa zajmująca się promowaniem wynalazczości i innowacji, gdzie zaprezentowano rozwiązania z 26 państw, między innymi z Malezji, Bułgarii, Kanady, Chorwacji, Czech, Indonezji, Iranu, Tajwanu, Tajlandii, Zjednoczonych Emiratów Arabskich, Jemenu. Polscy uczestnicy wystawy, zaprezentowali ponad 130 rozwiązań z rozmaitych dziedzin nauki, co sumarycznie z zagranicznymi dało ponad 415 rozwiązań, będących przeglądem osiągnięć technicznych, które częściowo znalazły swoje miejsce w przemyśle.

Na wystawie przedstawiciele Wydziału Cybernetyki WAT  zaprezentowali wyniki dwóch projektów:

projektu badawczo-rozwojowego DOBR-0023-R-ID-3-2013 w części: SymSG Border Tactics – wirtualne środowisko  gry decyzyjnej wspierające szkolenie taktyki działania Straży Granicznej wykorzystujące wirtualne i konstruktywne symulatory wspierające narodową oraz unijną politykę ochrony granic

autorstwa zespołu pracowników i studentów Wydziału Cybernetyki WAT.

oraz

projektu studyjnego MORPHEUS – mobilne narzędzia analizy hipnogramu oraz wspomagające monitorowanie i diagnozowanie zaburzeń i schorzeń snu implementujące metody przetwarzania sygnałów biomedycznych i wnioskowania - autorstwa zespołu: mjr dr inż. Mariusz Chmielewski, inż. Paweł Piotrowski, mgr inż. Karol Kozieł, inż. Jarosław Roszczewski, inż. Przemysław Regulski, inż. Ilona Paziewska, inż. Michał Popieluch.

Projekty były prezentowane przez 6 osobowy zespół autorów i spotkały się z dużym zainteresowaniem gości wystawy. Na podstawie prezentacji przeprowadzonych 2 zespołom sędziów oba projekty zostały nagrodzone:

  • Złotym medalem z wyróżnieniem - SymSG Border Tactics – wirtualne środowisko  gry decyzyjnej wspierające szkolenie taktyki działania Straży Granicznej wykorzystujące wirtualne i konstruktywne symulatory wspierające narodowa oraz unijną politykę ochrony granic

  • Platynowym medalem - MORPHEUS – mobilne narzędzia analizy hipnogramu oraz wspomagające monitorowanie i diagnozowanie zaburzeń i schorzeń snu implementujące metody przetwarzania sygnałów biomedycznych i wnioskowania

W trakcie uroczystej gali, zostały również wręczone nagrody indywidualne - medale honorowe SPWiR im. Tadeusz Sendzimira. Corocznie, na wniosek Kapituły, Krajowa Rada SPWiR nadaje to honorowe wyróżnienie najwybitniejszym twórcom techniki i organizatorom ruchu innowacji w Polsce oraz instytucjom zasłużonym dla rozwoju innowacji. Tegoroczne posiedzenie Kapituły Medalu nagrodziło 6 wynalazców i naukowców z całej Polski m.in. mjr. dr. inż. Mariusza Chmielewskiego. Na prośbę Prezesa SPWiR Pana prof. nadzw. dr hab. inż. Michała Szotę w imieniu nagrodzonych kawalerów medalu mjr dr inż. Mariusz Chmielewski przedstawił wykład prezentujący dorobek naukowy i wyniki opracowanych w latach 2010-2016 zespołowo projektów, które zdobyły ponad 50 nagród na międzynarodowych wystawach innowacji i wynalazczości.

Zdjęcia i materiały: https://1drv.ms/f/s!AstjiNXUewBi0FchiytftGL9cIQZ

 Film z wystawy: https://youtu.be/CvgzXiacUeo

Opisy projektów:

Projekt SymSG Border Tactics oferuje kompleksowe podejście do zaspokojenia potrzeb szkoleniowych zdefiniowanych przez przedstawicieli Gestora (Straży Granicznej) oraz funkcjonariuszy Centrum Szkolenia Straży Granicznej. System symulacyjny wraz z opracowaną metodyką prowadzenia ćwiczeń symulacyjnych stanowi wsparcie i uzupełnienie programu kształcenia kadry Straży Granicznej i uwzględnia procesy dydaktyczne kursów doskonalących funkcjonariuszy i kierowników Straży Granicznej. Symulator ma pomóc w weryfikacji trafności i poprawności podejmowanych decyzji kierowników (dowódców) Straży Granicznej w zakresie ich odpowiedzialności, weryfikacji poprawności działania oraz znajomość reguł i procedur postępowania pojedynczego funkcjonariusza Straży Granicznej w trakcie realizacji wybranych działań.

Środowisko symulacyjne składające się z dwóch modułów symulacyjnych: symulatora sztabowego (konstruktywnego) – będącego centralnym komponentem wytwarzanego systemu, ukierunkowanego na szkolenie Kierowników Zmian z wykorzystaniem narzędzi wspomagających pracę na stanowisku – z wstępnie przygotowanym szczegółowym modelem terenu Północno-Wschodniej Polski oraz symulatora wysokiej rozdzielczości (wirtualnego) – ukierunkowanego na wsparcie ćwiczeń funkcjonariuszy kierujących działaniami oraz wizualizację epizodów rozgrywek – z przygotowanym terenem przejścia granicznego Gołdap, szczegółowo zamodelowaną infrastrukturą przejścia drogowego, kolejowego oraz portu lotniczego Modlin umieszczonego w pobliżu miejscowości Gołdap.

System dostarcza nowoczesne, interaktywne narzędzia wykorzystywane w szkoleniu funkcjonariuszy Straży Granicznej oraz innych służb MSW. Jego funkcjonalność umożliwi szkolenie w zakresie zadań związanych z ochroną zewnętrznej granicy UE i strefy Schengen oraz odwzorowaniu działania na rzecz bezpieczeństwa wewnętrznego kraju. Oferowane rozwiązanie informatyczne odwzorowuje procedury i dobre praktyki działania Straży Granicznej oraz reguły współdziałania z instytucjami i służbami państwowymi. Taka konstrukcja zapewnia praktyczne wykorzystanie wyników projektu w obszarze obronności i bezpieczeństwa państwa. Zakłada się, że system symulacyjny będzie mógł uczestniczyć w wieloszczeblowych ćwiczeniach symulacyjnych innych resortów funkcjonując, jako jeden z modułów dziedzinowych, obsługujących zakres zadań związanych z ochroną granic i kontrolą ruchu granicznego.

MORPHEUS to biomedyczny system zawierający implementację autorskich algorytmów wyznaczania hipnogramów użytkownika na bazie danych przesyłanych przez innowacyjną opaskę biomedyczną odczytującą i przetwarzającą dane biopotencjałów (fotopletyzmografię, konduktancję skóry, temperaturę oraz sygnały inercjalne). Urządzenie przekazuje dane do aplikacji mobilnej, gdzie są one korelowane z danymi środowiska snu – jasnością pomieszczenia, dźwiękami otoczenia temperaturą i ciśnieniem atmosferycznym. Dzięki zastosowaniu mobilnego pomiaru funkcji organizmu opaska biomedyczna w wygodny sposób systemu rejestruje wymagane biopotencjały oraz ruchy użytkownika w trakcie snu wyznaczając hipnogram określający poszczególne fazy snu i ewaluując czasy ich trwania. Wyznaczenie poszczególnych faz snu realizowane jest na podstawie analizy pulsu, saturacji tlenu we krwi, rytmu oddechowego, ruchów ciała, potliwości skóry oraz temperatury ciała. Monitoringiem otoczenia w którym przebywa użytkownik zajmuje się smartphone, odpowiedzialny jest on za pomiar bodźców świetlnych i dźwiękowych, które mogą zaburzać sen oraz jego efektywność. Dane użytkownika i środowiska są następnie korelowane przez algorytmy analityczne zaimplementowane w aplikacji mobilnej, pozwalając na wyznaczenie parametrów wykorzystywanych w polisomnografii oraz actigrafii. Analiza parametrów ilościowych oceniających fazy snu, średni czas ich trwania jak również parametry związane z nawykami sennymi użytkownika, pozwala oceniać efektywność snu oraz ryzyka potencjalnych problemów zdrowotnych. System jednocześnie w trakcie aktywności dziennej okresowo przeprowadza ankiety użytkownika pytając o poziom zmęczenia i rejestrując przyjmowane substancje pobudzające np. kofeinę. Na tej podstawie algorytmy systemu uczą się trybu dziennego i nocnego użytkownika i są w stanie korygować jego preferencje wraz z rekomendacjami poprawy jakości snu. Na podstawie parametrów ilościowych system jest w stanie identyfikować schorzenia związane z bezsennością, depresją, bezdechem sennym, oraz innymi zaburzeniami neurologicznymi snu. Wykorzystując wariant opaski sensorycznej przeznaczony dla dzieci i noszony na kostce system Morpheus może być wykorzystywany do monitorowania dzieci i niemowląt, służąc jako narzędzie do wykrywania i przeciwdziałania śmierci łóżeczkowej lub innych schorzeń i zaburzeń oddechowych dzieci. System wyposażony został w rozbudowany mechanizm notyfikacji użytkownika przypominający o porach snu, oraz inteligentny algorytm wybudzania oferujący szereg parametryzowalnych technik stopniowego wybudzania użytkownika, co ma szczególne znaczenie w przypadku szeregu zaburzeń np. porażenia przysennego. System Morpheus dostarcza opaskę biomedyczną, aplikację mobilną oraz usługi serwerowe oferujące wgląd w zarejestrowane dane oraz stację dokującą, z ładowarką na smartphone. Stacja dokująca dzięki bezprzewodowej technologii ładowania może być wykorzystywana do ładowania smartphone’a oraz opaski sensorycznej, dostarcza jednocześnie przystawkę holograficzną, która używana jest do prezentacji danych rejestrowanego snu.

>> Napisz do autora <<