Jesteś tutaj

Grad medali na wystawie IWIS 2017

12-10-2017

W dniach 9-11 października 2017 roku w Warszawie odbyła się 11 edycja Międzynarodowej Wystawy Wynalazków International Warsaw Invention Show organizowana przez Stowarzyszenie Polskich Wynalazców i Racjonalizatorów przy współpracy z Urzędem Patentowym Rzeczypospolitej Polskiej, Politechniką Warszawską oraz Patronatem Honorowym Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Andrzeja Dudy. Pośród patronatów strategicznych tegorocznej edycji wystawy znaleźli się: Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego, Europejskie Stowarzyszenie Wynalazców (AEI), Międzynarodowa Federacja Stowarzyszeń Wynalazczych (IFIA), Federacja Stowarzyszeń Naukowo-Technicznych (NOT). Pośród patronatu merytorycznego znaleźli się: Rada Główna Nauki i Szkolnictwa Wyższego, Marszałek Województwa Mazowieckiego Adam Struzik, Polska Izba Przemysłu Chemicznego, Krajowa Izba Gospodarcza, Akademia Inżynierska w Polsce, Warszawska Izba Gospodarcza, Rada Główna Instytutów Badawczych, Narodowe Centrum Badań i Rozwoju (NCBR), Centrum Szkolnictwa i Technologii Nowych Generacji (CSTNG). 

IWIS to największe w Polsce międzynarodowe wydarzenie promujące wynalazczość i innowacje. Co roku prezentowane są rozwiązania z ponad 25 państw, między innymi z  Arabii Saudyjskiej, Chorwacji, Egiptu, Iranu, Kanady, Malezji, Korei, Turcji, Rumunii, Tajwanu czy oczywiście z Polski. Podczas wystawy prezentują swoje osiągnięcia zarówno instytuty badawcze, uniwersytety i politechniki, jak również innowacyjne przedsiębiorstwa i indywidualni wynalazcy. Wynalazcy, którzy decydują się na udział w wystawie prezentują swój dorobek w 20 kategoriach m.in.: poczynając od ekologii i ochrony środowiska przez mechanikę, budownictwo, elektronikę oraz przemysł włókienniczy i chemiczny, aż do innowacyjnych rozwiązań medycznych.

Na wystawie po raz 7. prezentowane były wyniki projektów badawczo-rozwojowych realizowanych przez pracowników i studentów Wydziału Cybernetyki WAT w tym:

• projektu badawczo - rozwojowego TRL IX - Wirtualny System Doskonalenia Taktyki Ochrony Granicy Państwowej oraz Kontroli Ruchu Granicznego – autorstwa pracowników i Wydziału Cybernetyki Wojskowej Akademii Technicznej, Mlabs sp. z o.o., Akademia Sztuki Wojennej

• aplikacji mobilnej: Mobilne narzędzie wspomagające planowanie i realizację operacji ochrony granicy państwowej z wykorzystaniem narzędzi GIS i mechanizmów rozszerzonej rzeczywistości autorstwa: ppłk dr inż. Mariusz Chmielewski, Krystian Kisicki, Jakub Kucharski

• projektu badawczego ELEPHANT – biomedyczny system i ubranie textroniczne dla dzieci i niemowląt dostarczające funkcje monitorowania medycznego, diagnostyki, fizjoterapii oraz wsparcia w sytuacjach zagrożenia zdrowia i życia -autorstwa: ppłk dr inż. Mariusz Chmielewski, Magdalena Lebiedziewicz, inż. Paweł Pieczonka, Bartosz Miłosz, lic. Michał Olek, Sylwia Sławińska, Piotr Witowski 

Projekty były prezentowane przez 6 osobowy zespół autorów i spotkały się z dużym zainteresowaniem gości wystawy. Na podstawie przeprowadzonych prezentacji, sędziowie nagrodzili:

Złotym medalem z wyróżnieniem - ELEPHANT – biomedyczny system i ubranie textroniczne dla dzieci i niemowląt dostarczające funkcje monitorowania medycznego, diagnostyki, fizjoterapii oraz wsparcia w sytuacjach zagrożenia zdrowia i życia

Złotym medalem - SymSG  - Wirtualny System Doskonalenia Taktyki Ochrony Granicy Państwowej oraz Kontroli Ruchu Granicznego 

Srebrnym medalem - Mobilne narzędzie wspomagające planowanie i realizację operacji ochrony granicy państwowej z wykorzystaniem narzędzi GIS i mechanizmów rozszerzonej rzeczywistości

W trakcie uroczystej gali, zostały również wręczone nagrody specjalne dla projektu ELEPHANT – biomedyczny system i ubranie textroniczne dla dzieci i niemowląt dostarczające funkcje monitorowania medycznego, diagnostyki, fizjoterapii oraz wsparcia w sytuacjach zagrożenia zdrowia i życia, który otrzymał prestiżową nagrodę dla najlepszego wynalazku krajowego - Special Award of Association of Polish Inventors & Rationalizers THE BEST DOMESTIC INVENTION oraz nagrodę specjalną Innovation Prize od organizacji SAUDI INNOVATION WINDOW

Opisy prezentowanych rozwiązań projektów:

• ELEPHANT – biomedyczny system i ubranie textroniczne dla dzieci i niemowląt dostarczające funkcje monitorowania medycznego, diagnostyki, fizjoterapii oraz wsparcia w sytuacjach zagrożenia zdrowia i życia - Elephant jest pierwszym tak rozbudowanym inteligentnym ubrankiem cybernetycznym i systemem teleinformatycznym wykorzystującym niemowlęcą odzież zintegrowaną z aplikacją mobilną na smartfony wykorzystywaną do pomiaru napięcia wybranych partii mięśniowych, monitoringu serca, przewodnictwa skóry i monitorowania temperatury dodatkowo wyposażonym w funkcje fizjoterapeutyczne (jednostki wibracyjne) w celu pobudzenia układu mięśniowego. System składa się z modułu integratora elektroniki  połączonego z czujnikami medycznymi, aplikacją na smartfony i usługi chmurowe oferujące mechanizmy przetwarzania danych medycznych. System oferuje kilka kanałów sygnałów biomedycznych: elektromiografię, elektrokardiografię, dane bezwładnościowe ciała, działanie elektrochemiczne i temperaturę. Wszystkie elektrody biomedyczne wraz z urządzeniami wibracyjnymi są zintegrowane w ubranku dziecka, i modułem integratorem dostarczającym algorytmy przetwarzania sygnałów zaimplementowane w aplikacji mobilnej. Aplikacja Android Elephant jest specjalistyczną aplikacją do przetwarzania sygnałów biomedycznych, rozpoznawania wzorców sygnałów i wnioskowania regułowego. Aplikacja oferuje usługi rozpoznawania zagrożeń stanu zdrowia dziecka, przygotowywanie programów fizjoterapeutycznych i stymulujących organizm dziecka, aby zapobiec możliwym niepełnosprawności. Aplikacja oferowana jest rodzicom oraz opiekunom i wspomaga automatyczne notyfikowania i retencję danych medycznych zdrowych jak i chorych dzieci. System może być stosowany w leczeniu spastyczności, zaburzenia rozwoju i pracy mięśni, bezdechów i zaburzeń pracy serca, śmierci łóżeczkowej oraz monitorowania niewydolności oddechowej, infekcji, epilepsji i napadów drgawkowych

• Wirtualny System Doskonalenia Taktyki Ochrony Granicy Państwowej oraz Kontroli Ruchu Granicznego - Projekt oferuje kompleksowy rozproszony komputerowy system szkoleniowy wykorzystujący techniki wirtualnej rzeczywistości i wspierający szkolenie Straży Granicznej wraz z dedykowanymi stanowiskami symulacyjnymi. Środowisko symulacji składa się z dwóch modułów symulacyjnych: symulatora sztabowego, symulatora wirtualnego wysokiej rozdzielczości i zestawu aplikacji wspierających działanie środowiska w tym systemu wspomagania decyzji (SWK), emulatora systemów łączności, aplikacji kierownika ćwiczenia nadzorującej i wizualizującej dane przeprowadzonych ćwiczeń. System dostarcza moduł after-action-review umożliwiający odtwarzanie zarejestrowanych ćwiczeń za pomocą oprogramowania symulacyjnego uzupełnionego nagraniem wideo zachowań i komend ćwiczącego. System koncentruje się na procesach szkolenia kierowników Straży Granicznej, dostarczając narzędzi, które wymagają planowania operacyjnego i wsparcia realizacji przy użyciu rzeczywistego systemu wspomagania decyzji Straży Granicznej. Funkcje środowiska symulacji pozwalają na szkolenie i weryfikację procesu decyzyjnego dowódców zmiany oraz kierujących działaniami. Symulator wysokiej rozdzielczości (wirtualny) koncentruje się na wspieraniu szkolenia funkcjonariuszy, których zadaniem jest planowanie i realizacja zadań w ramach konkretnych typach scenariuszy. Obejmują one działania pirotechnika na lotnisku, procedury sprawdzania tożsamości na przejściach granicznych, a także planowanie i realizację blokad drogowych i punktów kontrolnych. System SymSG Border Tactics dostarcza szereg interaktywnych innowacyjnych technik wirtualnej rzeczywistości wykorzystywanych do szkolenia funkcjonariuszy Straży Granicznej i innych służb MSWiA. Funkcjonalność zapewnia szkolenia mające na celu ochronę granic wewnętrznych Polski oraz zewnętrznych granic UE. System będzie mógł uczestniczyć w wielopoziomowych ćwiczeniach symulacyjnych innych oddziałów, działających jako jeden z modułów domenowych, dostarczających różne zakresy zadań związanych z ochroną graniczną i kontrolą ruchu granicznego.

• Mobilne narzędzie wspomagające planowanie i realizację operacji ochrony granicy państwowej z wykorzystaniem narzędzi GIS i mechanizmów rozszerzonej rzeczywistości – Aplikacja mobilna dedykowana funkcjonariuszom Straży Granicznej i innych służb oferuje automatyczną budowę świadomości sytuacyjnej i mechanizmy wizualizacji aktualnego planu działań służ i sprawców. Aplikacja dostarcza zdolności planowania i nadzoru realizowanych działań automatyzując orientowanie taktyczne i topograficzne wykorzystując mechanizmy rozszerzonej rzeczywistości. Mechanizmy te wykorzystują fuzję sensorów urządzenia mobilnego (GPS, akcelerometr, żyroskop, magnetometr) orientując urządzenie w przestrzeni i nanosi na obraz z kamery, aktualną sytuację taktyczną wspomagając funkcjonariuszy w identyfikowaniu położenia i odległości do poszczególnych obiektów i elementów sytuacji taktycznej. Narzędzie umożliwia dystrybucję tej informacji do wskazanych funkcjonariuszy i współdzielenie sytuacji operacyjnej. Narzędzie umożliwia przygotowanie szkiców sytuacyjnych działań granicznych a w szczególności organizacji działań blokadowych i pościgowych. Moduł raportowy narzędzia pozwala na automatyzacje przygotowania dokumentacji działań granicznych i ich automatyczna dystrybucję. Aplikacja wyposażona jest również w kompas i mechanizmy kalkulacji taktycznych pozwalające na pomiary odległości, profile terenu i strefy zalewowe wspomagające funkcje zarzadzania kryzysowego.

 

 

 

>> Napisz do autora <<