Jesteś tutaj

Nagroda GRAND PRIX wystawy IWIS 2018 dla systemu NERVE

23-10-2018

  W dniach 15-17 Października 2018 roku w Warszawie odbyła się XII edycja Międzynarodowej Wystawy Wynalazków International Warsaw Invention Show organizowana przez Stowarzyszenie Polskich Wynalazców i Racjonalizatorów przy współpracy z Urzędem Patentowym Rzeczypospolitej Polskiej, Politechniką Warszawską. Wystawa została objęta Patronatem Honorowym Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Andrzeja Dudy oraz patronatem strategicznym Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego, Europejskie Stowarzyszenie Wynalazców (AEI), Międzynarodowa Federacja Stowarzyszeń Wynalazczych (IFIA), Federacja Stowarzyszeń Naukowo-Technicznych (NOT).  

  Na wystawie po raz 8 prezentowane były wyniki projektu badawczo-rozwojowego realizowanego przez pracowników i studentów Wydziału Cybernetyki WAT - NERVE – biomedyczny system nadzoru epilepsji i oceny efektywności leczenia dzieci chorych na epilepsję – autorstwa: ppłk dr inż. Mariusz Chmielewski, Sylwia Sławińska, Filip Głowacki, Piotr Witowski. Projekt był prezentowany przez zespół autorów, który sędziom i zainteresowanym zwiedzającym demonstrował działanie systemu oraz opis metody analitycznej. Projekt NERVE zgodnie z decyzją międzynarodowego grona sędziów został nagrodzony platynowym medalem oraz prestiżową nagrodą GRAND PRIX wystawy – wygrywając konkurs na najlepszy wynalazek spośród 300 prezentowanych rozwiązań. 

  NERVE to system wykorzystujący miniaturowy wielosensor biomedyczny (aktigraf, elektromiograf), aplikację mobilną i centralną bazę wiedzy.  Neurological Environment for Recognition and Verification of Epilepsy to sensoryczny system mobilny nadzoru i wsparcia leczenia epilepsji u dzieci, dostarczający funkcje monitorowania napadów padaczki, diagnostyki i monitorowania schorzenia, oceny skuteczności terapii lekowych. Produkt oferuje ciągłą ochronę dziecka przez monitoring ewentualnych napadów epilepsji na urządzeniach rodziców z wykorzystaniem technologii bezprzewodowych. System oferuje bardzo szczegółowe rejestrowanie i raportowanie charakterystyk przebiegu napadu oraz umożliwia ankietowe opisanie charakterystyk napadu przez opiekunów uzupełniając symptomatologię. Zbudowane mechanizmy analizy sygnałów sensorycznych i algorytmy decyzyjne oceniają na podstawie uzyskanych danych diagnostycznych i symptomatologicznych intensywność oraz typ napadu – wspomagając lekarza w analizie i finalnej diagnostyce. Zawarte w systemie mechanizmy pozwalają oceniać skuteczność prowadzonej terapii farmakologicznej uwzględniając również zbiór czynników epigennych (samopoczucia, diety, zmian środowiska) co jest szczególnie trudne w monitoringu dzieci. W konsekwencji NERVE jest idealnym narzędziem wspierającym rodziców i opiekunów w nadzorze i leczeniu dzieci cierpiących na epilepsję oraz lekarzy w poprawnej diagnozie i doborze efektywnej mono lub politerapii.

  System składa się z 3 innowacyjnych komponentów dedykowanego niskoemisyjnego i bezpiecznego multisensora wykrywającego napady u dzieci, wszechstronnej aplikacji rodzica świadczącej usługi alarmowania o napadach, monitorowania stanu dziecka oraz zarzadzania terapią farmakologiczną. Aplikacja mobilna zapewnia dodatkowo usługi rejestracji video napadu oraz opisu jego charakterystyk, co jest kluczowym elementem poprawnej diagnostyki i doboru leczenia. Trzeci komponent to centralna baza wiedzy odpowiedzialna za przechowywanie danych pacjentów oraz aplikowanie algorytmów uczących w zakresie wsparcia diagnostyki oraz oceny efektywności leczenia epilepsji. Na potrzeby NERVE zbudowany został dedykowany mechanizm analityczny, procesujący symptomy napadów oraz ich intensywność oraz momenty występowania w kontekście charakterystyk środowiska i stanu samopoczucia dziecka.

  IWIS to najbardziej prestiżowe i największe w Polsce międzynarodowe wydarzenie promujące wynalazczość i innowacje. Prezentowane rozwiązania pochodzą z 25 państw, między innymi z  Arabii Saudyjskiej, Chorwacji, Egiptu, Iranu, Kanady, Malezji, Korei, Turcji, Rumunii, Tajwanu czy oczywiście z Polski. Podczas wystawy prezentują swoje osiągnięcia zarówno instytuty badawcze, uniwersytety i politechniki, jak również innowacyjne przedsiębiorstwa i indywidualni wynalazcy. W wystawie prezentują swoje osiągnięcia zarówno instytuty badawcze, uniwersytety i politechniki, jak również innowacyjne przedsiębiorstwa i indywidualni wynalazcy. W wystawie uczestniczą przedstawiciele instytucji finansowych zainteresowani inwestycjami w nowoczesne produkty i technologie. Wynalazcy, którzy decydują się na udział w wystawie prezentują swój dorobek w 12 kategoriach m.in.: poczynając od ekologii i ochrony środowiska przez mechanikę, budownictwo, elektronikę oraz przemysł włókienniczy i chemiczny aż do innowacyjnych rozwiązań medycznych.

 Serdecznie gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów!

>> Napisz do autora <<