Jesteś tutaj

XXIV Forum Teleinformatyki

15-10-2018

  W dniach 27-28 września w Miedzeszynie pod Warszawą odbyła się XXIV edycja Forum Teleinformatyki. Tematem wiodącym w bieżącym roku był „System informacyjny państwa i obywatela”. Komitet Honorowy tegorocznego Forum tworzyli: Anna Trzecińska – wiceprezes zarządu NBP, prof. dr hab. Jan Madey – Uniwersytet Warszawski, dr Dominik Rozkrut – prezes zarządu Głównego Urzędu Statystycznego, Włodzimierz Marciński – prezes Polskiego Towarzystwa Informatycznego, Borys Stokalski – prezes Polskiej Izby Informatyki i Telekomunikacji, dr hab. inż. Bolesław Szafrański – profesor WAT i jednocześnie przewodniczący Rady Programowej Forum. W konferencji wzięła udział rekordowa liczba ok. 500 uczestników z wszystkich środowisk zaangażowanych modernizacje funkcjonowania państwa.

  W otwierającej Forum prezentacji Marek Zagórski, Minister Cyfryzacji stwierdził, że resort cyfryzacji jednocześnie „twardo stąpa po ziemi” rozwijając infrastrukturę informatyczną, „dba o serce e-usług” rozbudowując istniejące i tworząc nowe systemy aplikacyjne czy usługi oraz „chodzi z głową w chmurach” pracując nad implementacją najnowszych technologii, w tym rządowej chmury obliczeniowej (G-cloud), wykorzystaniem dorobku sztucznej inteligencji oraz zwiększającą bezpieczeństwo transakcji według koncepcji łańcucha bloków (blockchain). Drugim mówcą w sesji inaugurującej obrady Forum był prezes Głównego Urzędu Statystycznego - dr Dominik Rozkrut, który omówił znaczenie GUS w kształtowaniu struktury informacyjnej państwa. Warto dodać, że właśnie GUS na tegorocznym Forum otrzymał z okazji setnej rocznicy powstania oraz osiągnięć we wdrożeniu procesowego modelu organizacji spisu powszechnego najważniejszą nagrodę Rady Programowej Forum – tytuł „Złotego Herola – I stopnia”. Na agendę forum składały się sesje plenarne zatytułowane „Forum Zaproszonych Gości”, „Infrastruktura Informacyjna państwa – stan wyzwania, perspektywy kluczowych projektów”, „Wspólna infrastruktura państwa – architektura, bezpieczeństwo, interoperacyjność, technologie” oraz sześć sesji równoległych: „Informacyjne Systemy ubezpieczeniowe”, „Informatyk – kwalifikacje czy zawód”, „Forum Młodych Mistrzów”, „Forum Nowych Idei”, „Forum poszukującej administracji terenowej”, „Incydent i co dalej”. Tradycyjnie pierwszy dzień zakończyła sesja klubowa „Noc architektów”, w której dyskutowano aktualny obecnie temat „Czyje są moje dane”, natomiast całe Forum plenarny „Kocioł Dyskusyjny” poświęcony transformacji infrastruktury informacyjnej państwa. W trakcie Forum wręczono oprócz nagród „Złotego Herolda” także prestiżowe nagrody im. Marka Cara za dokonania dla rozwoju społeczeństwa informacyjnego. Do sukcesu Forum przyczyniło się wielu absolwentów naszego wydziału, m. in.: dr inż. Marek Deutsch (obecnie wiceprezes Agencji Modernizacji i Restrukturyzacji Rolnictwa, przewodniczył blokowi usług dla rolnictwa), dr inż. Grzegorz Bliźniuk (adiunkt w naszym Instytucie), Adam Marciniak (wiceprezes zarządu PKO BP), Przemysław Koch (pełnomocnik Ministra Finansów ds. Informatyzacji), którzy wystąpili w Kotle Dyskusyjnym w charakterze wiodących panelistów. W ogólnopolskim, międzyuczelnianym Konkursie Młodych Mistrzów uczestniczyło ponad 20 studentów i doktorantów, których opiekunami byli pracownicy naukowi naszego wydziału. Zdobyli ono kilkanaście wyróżnień, nagrodę główną oraz nagrodę specjalną. O wszystkich wyróżnionych i nagrodzonych poinformujemy w późniejszym czasie, po uroczystości wręczenia wyróżnień i nagród w siedzibie Ministerstwa Cyfryzacji. Ze szczegółami agendy i wygłoszonymi prezentacjami można się zapoznać na stronie – www.forumTI.pl.

Załączniki (katalog publiczny): 
>> Napisz do autora <<