Jesteś tutaj

Konferencja z okazji 25-lecia Instytutu Systemów Informatycznych za nami

21-10-2019

W dniu 18. października b.r. w Sali Konferencyjnej Biblioteki Głównej WAT odbyła się konferencja z okazji 25-lecia powstania Instytutu Systemów Informatycznych Wydziału Cybernetyki WAT. Była ona okazją do zaprezentowania wyników prac i projektów naukowo-badawczych, realizowanych zadań dydaktycznych oraz zmian organizacyjnych w Instytucie na przestrzeni ostatnich dwudziestu pięciu lat. Konferencja przyciągnęła wielu dostojnych gości: poczynając od prorektorów WAT: ds. wojskowych - płk. dr. inż. Artura Króla oraz ds. studenckich - prof. Marzenę Tykarską, dziekana Wydziału Cybernetyki WAT - prof. Kazimierza Worwę oraz prodziekanów, zastępcę dyrektora NASK i dyrektora ds. naukowych - prof. Ewę Niewiadomską-Szynkiewicz, prodziekana ds. kształcenia Wydziału Transportu Politechniki Warszawskiej - prof. Dariusza Pyzę, przedstawiciela Dowódcy Operacyjnego Rodzajów Sił Zbrojnych  - płk. Ireneusza Zygmunta, zastępcę komendanta Centrum Projektów Informatycznych NCBC - płk. Dariusza Bryłę, przedstawicieli kierownictwa firm z branży IT, z którymi Instytut współpracuje (Milstar, fundacja Bezpieczna Cyberprzestrzeń, Oracle, Tecna, TrackMate, Transition Techologies), byłych dyrektorów Instytutu, kończąc na pracownikach Instytutu Systemów Informatycznych, studentach i doktorantach. Dyrektor Instytutu, dr hab. inż. Zbigniew Tarapata, prof. WAT, po powitaniu gości i otwarciu konferencji przez prorektora ds. wojskowych WAT płk. Artura Króla, przedstawił referat plenarny pt.: "Instytut Systemów Informatycznych - 25 lat doświadczeń dydaktycznych i naukowych". Drugi referat plenarny pt.: "Zbiory rozmyte w procesach wspomagania diagnostyki medycznej" został wygłoszony przez Jubilata, prof. Andrzeja Ameljańczyka. Sesji plenarnej przewodniczył były dziekan Wydziału Cybernetyki, prof. Marian Chudy.

Przez 25 lat pracy dydaktycznej i naukowej pracownicy badawczo-dydaktyczni Instytutu wypromowali ponad 1300 magistrów, ponad 700 inżynierów, profesorowie Instytutu sprawowali opiekę nad ponad 100 doktorantami, z których ponad 40 obroniło rozprawy doktorskie. Rokrocznie przeprowadzają ponad 17000 godzin zajęć dydaktycznych ze studentami, słuchaczami kursów specjalistycznych, studiów podyplomowych i studiów doktoranckich. W Instytucie realizowanych było 55 projektów badawczo-rozowjowych pozyskanych ze źródeł zewnętrznych (MON, MNiSW/NCBiR, NATO, EDA, przemysł). Instytut ma na swym koncie kilka wdrożeń wyników projektów (m.in. NetMob, Złocień, SARNA, SWD-T). Kwota dofinansowania projektów, w których Instytut uczestniczył w ostatnich tylko 10 latach przekracza wartość 160 mln zł. Pracownicy Instytutu opublikowali ponad 1500 prac naukowych w czasopismach, rozdziałach w monografiach, byli autorami lub redaktorami ponad 70 monografii naukowych. W ciągu 25 lat 3 doktorów habilitowanych Instytutu uzyskało tytuł profesora, 12 doktorów - stopień doktora habilitowanego, 25 magistrów - stopień doktora. Na krajowych i międzynarodowych wystawach i targach wynalazczości rozwiązania pracowników z Instytutu były wyróżniane medalami oraz nagrodami specjalnymi ponad 70 razy. Pracownicy Instytutu otzrymali również kilkadziesiąt nagród ministerialnych oraz rektorskich.

Obecnie Instytut liczy 63 pracowników badawczo-dydaktycznych (3 profesorów, 8 doktorów habilitowanych, 25 doktorów, 27 magistrów) oraz profiluje 7 specjalności na 3 kierunkach kształcenia. Jest największym Instytutem w Wydziale Cybernetyki WAT i jednym z największych w WAT.

W trakcie konferencji odbyły się 3 sesje tematyczne:

 1. Informatyczne wspomaganie procesów decyzyjnych, diagnostyki medycznej oraz przeciwdziałania zagrożeniom (Przewodniczący: prof. T. Nowicki);

2. Projektowanie systemów informatycznych - zastosowania (Przewodniczący: prof. A. Chojnacki);

3. Projektowanie systemów informatycznych - modele i metody (Przewodniczący: prof. R. Antkiewicz).

W czasie tych sesji wygłoszono 12 referatów, które cieszyły się dużym zainteresowaniem słuchaczy. Konferencji towarzyszyła wystawa osiągnięć oraz prezentacje systemów opracowanych w Instytucie. Pierwsza część konferencji zakończyła się obiadem dla uczestników konferencji.

W drugiej części konferencji, która odbyła się w Centrum Szkoleniowo-Konferencyjnym WAT, uczestniczyli pracownicy Instytutu oraz honorowi goście. Była miła atmosfera, owocne dyskusje naukowe i nie tylko naukowe...

Wszystkim, którzy przyczynili się do sukcesu organizacyjnego naszej konferencji należą się słowa ogromnego podziękowania.

>> Napisz do autora <<