Jesteś tutaj

XXVI Forum Teleinformatyki „System informacyjny państwa wobec globalnej transformacji cyfrowej”

20-10-2020

XXVI Forum Teleinformatyki „System informacyjny państwa wobec globalnej transformacji cyfrowej”

odbywającego się po raz pierwszy Online 

XXVI edycja Forum Teleinformatyki pt. „System informacyjny państwa wobec globalnej transformacji cyfrowej”, mimo trwającej pandemii, odbyło się w tradycyjnym wrześniowym terminie, choć w zupełnie zmienionej, bo zdalnej formie.

 Komitet Honorowy tegorocznego Forum tworzyli: Marek Zagórski – Minister Cyfryzacji, Anna Trzecińska – Wiceprezes NBP, prof. dr hab. Jan Madey – Uniwersytet Warszawski, Wiesław Paluszyński – Prezes Polskiego Towarzystwa Informatycznego, dr inż. Andrzej Dulka – Prezes Polskiej Izby Informatyki i Telekomunikacji, dr hab. inż. Bolesław Szafrański – Profesor WAT i Przewodniczący Rady Programowej Forum. Honorowymi Patronami XXVI Forum byli: Ministerstwo Cyfryzacji, Narodowy Bank Polski, Rektor Uniwersytetu Warszawskiego, Prezes Polskiego Towarzystwa Informatycznego i NASK - Państwowy Instytut Badawczy.

 Forum Teleinformatyki jest największą i najdłużej działająca konferencja dedykowaną do środowisk najbardziej zaangażowanych w cyfrową modernizację funkcjonowania państwa. Przesłanie Forum: „Budowa nowoczesnego państwa, opartego na powszechnym wykorzystaniu technologii teleinformatycznych, nie jest celem antagonistycznym dla nikogo!" Dla podkreślenia znaczenia tego przesłania od wielu lat Rada Programowa Forum przyznaje prestiżową nagrodę „Złoty Herold”. Nagroda jest dwustopniowa i jest przyznawana osobom, podmiotom publicznym, gospodarczym, naukowo-akademickim i innym za aktywne i skuteczne wspieranie ww. przesłania Forum Teleinformatyki.

 W tym roku nagrodę „Złoty Herold – II stopnia” otrzymała Wojskowa Akademia Techniczna, w szczególności za wieloletni dorobek dydaktyczno-naukowy w dziedzinie informatyki oraz za aktywny, liczny i na bardzo wysokim poziomie merytorycznym udział studentów i doktorantów Wydziału Cybernetyki w ogólnopolskim, międzyuczelnianym konkursie Młodych Mistrzów potwierdzonym uzyskaniem kilkunastu nagród głównych i specjalnych.

 Nagrodę w imieniu Rektora-Komendanta WAT w tym roku odebrał pan ppłk dr inż. Rafał Kasprzyk – p. o. zastępca dziekana Wydziału Cybernetyki.

 Tegorocznymi laureatami nagrody obok WAT zostali: Przemysław Koch – Ministerstwo Finansów, Adam Marciniak – PKO Bank Polski oraz instytucjonalnie PKO Bank Polski.

>> Napisz do autora <<