Jesteś tutaj

Spotkanie z przedstawicielami Departamentu Kontroli MON

12-01-2017

W dniu 10.01.2017r., z inicjatywy dyrektora Departamentu Kontroli MON (DK MON), odbyło się w WAT spotkanie przedstawicieli naszego Instytutu z ekspertami z DK MON. W spotkaniu ze strony Instytutu uzcestniczyli: dr hab. inż. Zbigniew Tarapata, prof. WAT - dyrektor Instytutu, dr hab. inż. Andrzej Najgebauer, prof. WAT - kierownik Zespołu Badawczego Modelowania, Symulacji i Wspomagania Decyzji w Sytuacjach Kryzysowych i Konfliktowych, ppłk dr inż. Jarosław Koszela - kierownik Zakładu Systemów Symulacyjnych i Wspomagania Dowodzenia oraz dr inż. Roman Wantoch-Rekowski.
Celem spotkania było zapoznanie ekspertów z DK MON z możliwościami narzędzi symulacyjnych (m.in. SWD-T), wspomagania dowodzenia oraz prognozowania rozwoju zdolności SZ RP do rażenia wytworzonymi w naszym Instytucie na potrzeby analiz i ekspertyz dla MON. Ponadto, Dyrektor Instytutu przedstawił zakres działalności dydaktycznej, badawczo-naukowej oraz eksperckiej naszego Instytutu na rzecz MON.

W związku z dużym zainteresowaniem ekspertów z DK MON możliwościami wykorzystania przez nich prezentowanych narzędzi zapowiedziane zostały kolejne spotkania dotyczące wsparcia eksperckiego DK MON przez nasz Instytut.

>> Napisz do autora <<