Jesteś tutaj

Udział przedstawicieli Instytutu w konferencji organizowanej przez I3TO MON

12-01-2017

W dniach 11-12.01.2017r. w Jasionce, k/Rzeszowa odbyła się międzynarodowa konferencja naukowa pt.: "WYKORZYSTANIE INNOWACYJNYCH TECHNOLOGII DLA ZWIĘKSZENIA ZDOLNOŚCI OPERACYJNYCH DO PROWADZENIA DZIAŁAŃ W TERENIE GÓRZYSTYM" zorganizowana przez Inspektorat Implementacji Innowacyjnych Technologii Obronnych (I3TO) MON, pod patronatem honorowym sekretarza stanu w MON. W konferencji ze strony Instytutu uczestniczyli: dr hab. inż. Zbigniew Tarapata, prof. WAT - dyrektor Instytutu oraz ppłk dr inż. Jarosław Koszela - kierownik ZSSiWD. Przedstawiciele Instytutu wygłosili referat pt.: "Narzędzia informatycznego wspomagania decyzji, symulacji konstruktywnej i rzeczywistości wirtualnej w budowaniu zdolności wojsk do prowadzenia działań", który prezentował m.in. osiągnięcia Instytutu w tym zakresie oraz możliwości wsparcia wojsk związane z tematem konferencji.
Dyrektor Instytutu zaprosił szefa I3TO, płk. dr. hab. inż. Sławomira Augustyna do złożenia wizyty w Wydziale Cybernetyki oraz naszym Instytucie celem szerszego zaprezentowania możliwego zakresu wspomagania eksperckiego I3TO przez specjalistów z Instytutu i WCY. Zaproszenie zostało przyjęte.

>> Napisz do autora <<