Jesteś tutaj

Uczestnictwo przedstawicieli ISI w CyberExe'2012

30-09-2012

W dniach 19-21 września 2012 odbyła się we Wrocławiu IX Konferencja "Wolność i Bezpieczeństwo". Tematem przewodnim konferencji była ochrona infrastruktury o krytycznym znaczeniu dla funkcjonowania państwa przed atakiem cybernetycznym. W ramach konferencji przeprowadzone zostały pierwsze w Polsce ćwiczenia z ochrony cyberprzestrzeni Cyber-Exe Polska 2012, w których udział wzięli m.in. przedstawiciele Ministerstwa Obrony Narodowe, Rządowego Centrum Bezpieczeństwa, Komendy Głównej Policji, PSE-Operator, RWE Polska, Gaz-System, Wojskowej Akademii Technicznej, Poltechniki Wrocławskiej, TP-CERT Telekomunikacji Polskiej. Z inicjatywy dr. hab. inż. Andrzeja Najgebauera, prof. WAT, decyzją dr. hab. inż. Ryszarda Ankiewicza , prof. WAT, ćwiczenia zostały objęte honorowym patronatem Wydziału Cybernetyki Wojskowej Akademii Technicznej. Półroczne przygotowania do ćwiczeń, ich przeprowadzenie oraz analizę przebiegu ćwiczenia od strony merytorycznej wspierał zespół badawczy w składzie: mjr dr inż. Zbigniew Świerczyński, dr inż. Rafał Kasprzyk, mgr inż. Łukasz Skibniewski i mgr inż. Łukasz Strzelecki. W ostatnim okresie przygotowań do działań włączyła się grupa studentów, zainteresowanych tematyką bezpieczeństwa sieci komputerowych i systemów SCADA. W ramach ćwiczeń zespół z Wydziału Cybernetyki był odpowiedzialny m.in. za moderowanie przebiegu ćwiczeń oraz przeprowadzenie praktycznej próby zaatakowania systemów teleinformatycznych, symulujących infrastrukturę krytyczną państwa. Działania w zakresie przeprowadzenia ataku były przygotowywane i prowadzone przy ścisłej współpracy z firmą Gaz-System. Uzyskane w ramach ćwiczeń wyniki stanowią cenny materiał, który może być pomocny przy podwyższaniu poziomu bezpieczeństwa tego typu systemów, a także służyć doskonaleniu procedur koordynujących zarządzanie sytuacjami kryzysowymi tej skali. Konferencja dała możliwość wymiany doświadczeń pomiędzy uczestnikami, pełniącymi różne role w ćwiczeniach. Mamy również nadzieję, że zapoczątkowała szersza współpracę, mającą na celu ustawiczne podnoszenie poziomu ochrony infrastruktury o krytycznym znaczeniu dla funkcjonowania państwa przed zagrożeniami z cyberprzestrzeni.

>> Napisz do autora <<