Jesteś tutaj

Prezentacja wyników pracy rozwojowej realizowanej w WCY na MSPO w Kielcach

13-09-2013

 W dniach 2-5.09.2013r. w Kielcach na Międzynarodowym Salonie Przemysłu Obronnego odbyła się prezentacja wyników realizacji pracy rozwojowej pn „Opracowanie nowoczesnych stanowisk szkoleniowych zwiększających skuteczność działań ratowników KSRG” realizowanej w Wydziale Cybernetyki i finansowanego ze środków NCBiR.

Projekt dotyczy zagadnień związanych z poprawą bezpieczeństwa strażaków-ratowników poprzez umożliwienie im prowadzenie ćwiczeń w warunkach zbliżonych do rzeczywistych. Na MSPO zaprezentowano symulator wirtualny stanowiska kierowcy wozu bojowego PSP jako element poligonu wirtualnego.

Symulator realizowany jest przez Zespół Badawczy Modelowania, Symulacji i Informatycznego Wspomagania Decyzji w Sytuacjach Konfliktowych i Kryzysowych, którego kierownikiem jest dr hab. inż. Andrzej Najgebauer prof. WAT . Kierownikiem projektu jest dr inż. Roman Wantoch-Rekowski.

Więcej na http://ksrg.wcy.wat.edu.pl

Projekt realizowany jest przez konsorcjum naukowo-przemysłowe w skladzie:

 • Wojskowa Akademia Techniczna, Wydział Cybernetyki ul. Gen. Sylwestra Kaliskiego 2, 00-908 Warszawa (Lider projektu),
 • Centrum Naukowo - Badawcze Ochrony Przeciwpożarowej im. Józefa Tuliszkowskiego - Państwowy Instytut Badawczy z siedzibą w Józefowie, ul. Nadwiślańska 213,
 • Akademia Obrony Narodowej, al. Gen. A. Chruściela 103, 00-910 Warszawa,
 • PRODUS S.A. z siedzibą we Wrocławiu, ul. Bystrzycka 69c,
 • SPECOPS Sp. z o.o. z siedzibą w Gdyni, ul. Świętojańska 104a/3.

Symulator wykonany został z wykorzystaniem specjalizowanego systemu symulacyjnego VBS umożliwiającego szczegółowe zobrazowanie sytuacji zawierające obiekty i ludzi na dużym poziomie szczegółowości.  Jest to system wykorzystywany w ramach przygotowań żołnierzy do misji bojowych i pokojowych z dużym uwzględnieniem działań w terenie zurbanizowanym. Symulator wirtualny jest wyposażony w zestaw narzędzi programowych umożliwiający wspomaganie instruktorów na etapie: przygotowania szkolenia (budowa scenariusza), nadzór nad realizowanym szkoleniem (dynamiczne wprowadzanie zmian w trakcie szkolenia), oceny szkolonych (narzędzia wspomagające podgląd przebiegu wykonanego szkolenia).

Podstawowe właściwości stanowiska:

 • Stanowisko kierowcy umożliwia odwzorowanie odczuć kierowcy w zakresie wykonywanych manewrów. Właściwość ta ma zostać zrealizowana z wykorzystaniem siedzenia kierowcy umocowanego na odpowiednich siłownikach lub wyposażonego w siłowniki sprzężone z systemem symulacyjnym.
 • Symulator umożliwia odzwierciedlenie odgłosów pochodzących z poza kabiny (praca silnika, odgłosy ulicy, dźwięk własnej syreny)
 • Pulpit kierowcy umożliwia zobrazowanie najistotniejszych z punktu widzenia procesu szkolenia stanu przyrządów i wskaźników.
 • Uwzględniono rodzaj wskaźników widzianych przez kierowcę w formie oryginalnej tablicy rozdzielczej.
 • Zobrazowanie symulowanej sytuacji widzianej z pozycji kierowcy wozu bojowego jest realizowane z wykorzystaniem oprogramowania VBS.
 • Zobrazowanie sytuacji widzianej przez kierowcę jest realizowane w formie monitorów. Wizualizowany będzie widok szyby przedniej, lewego i prawego boku pojazdu.
 • Stanowisko kierowcy wraz z pozostałymi stanowiskami i niezbędnym wyposażeniem jest umieszczona w mobilnym kontenerze.

Roman Wantoch-Rekowski

>> Napisz do autora <<