Jesteś tutaj

Sukces absolwenta Wydziału Cybernetyki

11-09-2013

 W ogólnopolskim „Konkursie na najlepszą pracę licencjacką (inżynierską) i magisterską z zakresu bezpieczeństwa i obronności państwa” I-szą nagrodę zdobył ppor. Marcin Cieślewicz, absolwent studiów II stopnia kierunku "informatyka"  Wydziału Cybernetyki. 

Komisja  w składzie:

- Janusz Zemke – Przewodniczący Komisji

- Stanisław Pelczar – członek Zarządu Fundacji

- gen. bryg. w st. spocz. Witold Szymański – członek Rady Fundacji

- płk Dariusz Podbielski – przedstawiciel Ministra Obrony Narodowej

- dr Stanisław Walicki – przedstawiciel Ministra Obrony Narodowej

za najlepszą uznała pracę Pana ppor. Cieślewicza p.t. „Pakiet komponentów symulacyjnych do modelowania sieci komputerowych w cyberprzestrzeni”.  Wynikiem pracy jest komputerowy symulator umożliwiający odwzorowanie sieci z urządzeniami aktywnymi, pasywnymi i zależnościami pomiędzy nimi, a pozwalający na badania, ocenę oraz prognozowanie zdarzeń i generowanie zmian poprawiających. Opiekunem pracy był dr inż. Dariusz Pierzchała.

Wyróżnionemu Laureatowi składamy serdeczne gratulacje!

http://fundacja-szmajdzinski.pl/konkurs-na-najlepsza-prace-licencjacka-i...

 

>> Napisz do autora <<