Jesteś tutaj

Instytut na Międzynarodowym Salonie Przemysłu Obronnego w Kielcach

08-09-2014

W dniach 1-4.09.2014 w Kielcach odbył się XXII Międzynarodowy Salon Przemysłu Obronnego. Na tegorycznym Salonie, jak co roku, prezentowali się wystawcy z różnych firm i krajów. Przedstawiciele Instytutu (mjr dr inż. Mariusz Chmielewski, ppor. mgr inż. Marcin Kukiełka, sierż. pchor. Damian Frąszczak) prezentowali na stoisku Wydziału Cybernetyki WAT dwa rozwiązania, które zostały zaprojektowane i wykonane w naszym Instytucie: platforma tCOP-mCOP - system wspomagania dowodzenia i dystrybucji jednolitego obrazu operacji oraz SWD-T - Symulator Wariantów Działań Taktycznych. mCOP - dedykowany dla stanowisk dowodzenia wyższych szczebli jest narzędziem pozwalającym na wizualizację aktualnej sytuacji taktycznej, automatyczny monitoring położenia geograficznego oraz dostarcza elementy świadomości sytuacyjnej wykorzystując techniki rozszerzonej rzeczywistości. tCOP to interaktywny system do konstrukcji zobrazowania COP (ang. Common Operational Picture) z przeznaczeniem dla centrów i stanowisk dowodzenia na rozmaitych szczeblach dowodzenia, zarówno operacyjnych jak i taktycznych zapewniając niezawodne mechanizmy planowania misji i wizualizacji aktualnej sytuacji pola walki. Z kolei SWD-T, jako konstruktywny symulator sztabowy szczebla taktycznego, umożliwia symulacyjną weryfikację wariantów działania wojsk. Prezentowane systemy powstały w Zespole Modelowania, Symulacji i Informatycznego Wspomagania Decyzji w Sytuacjach Kryzysowych i Konfliktowych, którego kierownikiem jest dr hab. inż. Andrzej Najgebauer, prof. WAT.

Kolegom serdecznie dziękujemy za zaangażowanie i poświęcony czas!

>> Napisz do autora <<