Jesteś tutaj

Srebro i brąz na międzynarodowej wystawie wynalazków w Taipei

29-09-2014

Kolejny wielki sukces odnotowaliśmy na międzynarodowej wystawie wynalazków. W dniach 18-21.09.2014r. w Taipei odbyła się wystawa wynalazków INST 2014 - 2014 Taipei International Invention Show & Technomart. Instytut reprezentowany był przez dwa wynalazki, SENSE i PATRON, zgłoszone przez zespoły mjr. dr. inż. Mariusza Chmielewskiego. Oba rozwiązania zdobyły medale: SENSE - srebrny, a PATRON - brązowy. 

SENSE (autorzy: mjr dr inż. Mariusz Chmielewski, mgr inż. Bartłomiej Wójtowicz, mgr inż. Piotr Stąpor, inż. Krzysztof Gurniak, inż. Mateusz Chrustny, mgr. Monika Lipińska) to teleinformatyczny system wykrywania i alarmowania o atakach epilepsji dostępny na najpopularniejsze platformy mobilne Windows Mobile, Windows Phone i Android. System wykorzystuje wbudowane sensory smartphone’ów i biosensory EMG (ang. electromyography) do identyfikowania drgań i aktywności mięśni szkieletowych. Przeprowadzana fuzja sygnałów sensorycznych umożliwia identyfikację ataków epilepsji z prawie 95% skutecznością. W przypadku wykrycia potencjalnego zagrożenia mechanizmy systemu automatycznie powiadamiają wskazane osoby i służby medyczne o miejscu i charakterystyce ataku przekazując dane profilu pacjenta i jego leczenia. System wykorzystuje media społecznościowe oraz kanały SMS dodatkowo emitując informację głosową na miejscu zdarzenia zawierającą instrukcje jak udzielić choremu pomocy. System pozwala na kompleksowe monitorowanie leczenia farmakologicznego chorych oraz rejestruje wszystkie wykryte zdarzenia wspomagając lekarzy neurologów w doborze procedur medycznych. System zbudowany został, jako wielowarstwowe rozproszone rozwiązanie informatyczne z możliwościami skalowania usług serwerowych w środowisku chmury obliczeniowej Microsoft Azure. Wykorzystywane technologie mają na celu przemienić powszechnie wykorzystywane smartphony w narzędzie prowadzące chorobę pacjenta objętego epilepsją. SENSE to system raportowania leczenia farmakologicznego, wizyt lekarskich, prowadzenia dziennika ataków a przede wszystkim monitorowania i alarmowania o atakach epilepsji. Rozwiązanie wykorzystuje mechanizmy generowania mowy, aby wspomagać ewentualne akcje ratunkowe informując świadków ataku o poprawnych procedurach medycznych. SENSE jest narzędziem pozwalającym na integracje społeczną pacjentów w kręgi osób wspierających się wzajemnie i pomagających sobie na wypadek ataku. Podsystem notyfikacji pozwala na rozsyłanie takiej informacji do wskazanych mediów społecznościowych Facebook, Twitter, itp. organizując bezpośrednio przepływ komunikatów alarmowych związanych z zarejestrowanymi atakami. System może być wykorzystywany również przez jednostki medyczne do monitoringu pacjentów a dodatkowy moduł predykcji ataków wzbogaca funkcjonalność systemu pod kątem przewidywania potencjalnie groźnych sytuacji. 

PATRON (autorzy: mjr dr inż. Mariusz Chmielewski, ppor. mgr inż. Marcin Kukiełka, ppor mgr inż. Jakub Kędzior, ppor. mgr inż. Damian Rainko, mgr inż. Rafał Wołoszyn) to rozwiązanie oferujące wsparcie diagnostyki neurologicznej oraz badań klinicznych choroby Parkinsona. System składający się z multisensora bezprzewodowego oraz dedykowanej aplikacji mobilnej, pozwala na codzienną diagnostykę drżenia samoistnego, dyskinezy oraz innych objawów miopatycznych, w celu diagnostyki stanu zdrowia pacjenta oraz rekomendacji dawkowania leków. Wykorzystanie sensorów inercjalnych oraz miografów pozwoliło na opracowanie innowacyjnej techniki diagnozowania intensywności drżenia samoistnego oraz zaburzeń ruchów kończyn, co wspomaga identyfikację stanu pacjenta (on-off), a tym samym obiektywne określenie potrzeb dawkowania leków neurologicznych. Zastosowanie telemedycyny oraz urządzeń mobilnych pozwala na częstsze badanie, oraz wyznaczanie potrzeb dawkowania leków, włączając w to również funkcje alarmowania o zagrożeniu zdrowia pacjenta. Wykorzystanie sensorów medycznych, umożliwiło również obiektywizację diagnostyki i zwiększenie precyzji procesu identyfikacji stanu pacjenta. Opracowany multisensor łączy w sobie wiele kanałów danych oraz autorski algorytm komplementarnej fuzji danych. Sensor oferuje sygnał elektromiografu, mechanomiografu, sygnał akcelerometru oraz magnetometru. Połączenie tych danych ma umożliwić wyznaczenie intensywności drżenia samoistnego oraz zaburzeń funkcji motorycznych kończyn. Na podstawie zbieranych sygnałów, algorytmy DSP wyznaczają charakterystyki pozwalające na regułową klasyfikację aktualnego stanu pacjenta. System pozwala na przekazywanie zbieranych danych do centralnego serwera badań medycznych, utrzymywanego w infrastrukturze chmury obliczeniowej Microsoft Azure. Zadaniem systemu jest wsparcie w zakresie dwóch głównych procesów: zdalnej samodzielnej diagnostyki pacjenta oraz wsparcia badań klinicznych efektywności leków neurologicznych. System PATRON umożliwia dodatkowo prowadzenie zdalnego ankietowania i zdalną analizę symptomów choroby Parkinsona, ich retencje i automatyczną analizę pod kątem statystycznym. System oferuje dedykowany portal informacyjny dla lekarzy prowadzących oraz analityków pod kątem przygotowania samego badania klinicznego, opisu grupy badawczej oraz przyjętych reguł metodyki badań. W konsekwencji PATRON wspomaga automatyzację procesu prowadzenia badań klinicznych leków a wykorzystanie sensorów medycznych obiektywizuje pozyskiwane dane o efektach prowadzonego leczenia. Pozwala to na zwiększenie precyzji samych badań a dzięki modułowi raportowania również ułatwia opracowanie wyników tak prowadzonych badań.

Medalistom, a w szczególności kierownikowi zespołów mjr. dr. inż. Mariuszowi Chmielewskiemu, serdecznie gratulujemy !!!

>> Napisz do autora <<