Jesteś tutaj

Udział przedstawicieli ISI w Międzynarodowych Targach MSPO

14-09-2016

W dniach 6-9 września 2016 roku w Kielcach odbyły się targi zbrojeniowe MSPO. W targach uczestniczyli pracownicy i studenci Instytutu Systemów Informatycznych Wydziału Cybernetyki. Zaprezentowane zostały następujące projekty. 

•SymSG Border Tactics – Wirtualny System Doskonalenia Taktyki Ochrony Granicy Państwowej oraz Kontroli Ruchu Granicznego – Symulator Sztabowy i Symulator Wysokiej Rozdzielczości (WCY)

•SENSE – biomedyczny system identyfikacji i rozpoznawania napadów epilepsji wykorzystujący elektromiografie powierzchniowa i sensory inercjalne (WCY)

•PATRON – system wspomagania diagnostyki schorzenia Parkinsona i wsparcia badan klinicznych nowych leków neurologicznych (WCY)

•mCOP – mobilny system wspomagania dowodzenia na szczeblu taktycznym wykorzystywany do budowy świadomości sytuacyjnej z wykorzystaniem technik rozszerzonej rzeczywistości. (WCY)

•tCOP – webowy system wspomagania dowodzenia i budowy ujednoliconego obrazu operacji JCOP współpracujący ze źródłami JC3IEDM, TSO oraz NFFI, współpracujący z mobilnymi terminalami mCOP. (WCY)

Prezentację w trakcie 4 - dniowej wystawy wykonywał zespół w składzie: mjr dr inż. Mariusz CHMIELEWSKI, Katarzyna WILK, Jakub NOWAKOWSKI oraz Marcin POLAK. Współautorzy prezentowanych projektów demonstrowali rozwiązania zainteresowanym przedstawicielom SZ RP. Dużym zainteresowaniem zwiedzających cieszyły się rozwiązania biomedyczne wykorzystujące autorskie jak i zewnętrzne sensory klasy wearable. Osoby chętne mogły poddać się diagnostyce medycznej w trakcie której prezentowano skuteczność opracowanych algorytmów analitycznych identyfikujących charakterystyczne objawy napadów kloniczno-tonicznych lub dyskinez występujących w schorzeniu Parkinsona. Zwiedzający mogli otrzymać prototypowe oprogramowanie SENSE oraz PATRON na własne urządzenia mobilne wraz ze wskazówkami pozyskania gotowych sensorów MYO, Leap Motion, Motorola 360 z którymi aplikacje współpracują. 

W trakcie tragów prezentowane były również dedykowane rozwiązania symulacyjne wspomagające szkolenie funkcjonariuszy Straży Granicznej w zakresie kontroli ruchu granicznego, działań pirotechnicznych oraz działań granicznych na granicy zielonej. Przedstawiony system SymSG Border Tactics wraz z prototypowym stanowiskiem ćwiczącego jest implementacją dwóch symulatorów sztabowego i wysokiej rozdzielczości oferujących kompleksowe narzędzia prowadzenia ćwiczeń i szkoleń funkcjonariuszy SG na stanowiskach Kierowników Zmiany oraz kierujących działaniami SG. Prezentowane narzędzia symulacyjne wzbudziły duże zainteresowanie służb MSW, w szczególności Policji oraz BOR, w zakresie użycia modułu symulatora sztabowego oraz symulacji działania pirotechnika na lotnisku i przejściu granicznym. Wsparcie merytoryczne projektu ze strony Centrum Szkolenia Straży Granicznej w Kętrzynie pozwoliło na skonstruowanie realistycznych scenariuszy symulacyjnych oraz dostosowanie narzędzia do wymagań i potrzeb innowacyjnego szkolenia funkcjonariuszy SG. Zainteresowanie i szereg pozytywnych komentarzy funkcjonariuszy służb granicznych może świadczyć o zauważeniu potencjału zaprezentowanego rozwiązania jak również potrzeb budowy i wdrażania takich narzędzi do szkolenia. 

Oferowane rozwiązania z zakresu wspomagania dowodzenia i mobilnych narzędzi wsparcia działania na polu walki zostały zaprezentowane Rektorowi WAT płk. dr. hab. inż. Tadeuszowi SZCZURKOWI, Prof. WAT., wzbudzając bogatą dyskusję na temat potencjału wykorzystania tego typu narzędzi w działaniach zbrojnych. Dedykowane oprogramowanie taktyczne użytkowane na platformach mobilnych tabletach i smartphone’ach oferuje ogromny potencjał do monitorowania przebiegu operacji, wsparcia procesów rozpoznania i kierowania walką. mCOP jako rozwiązanie mobilne oferuje szereg mechanizmów upraszczających procesy komunikacji grup operacyjnych wspomagając na najniższym szczeblu dowodzenie i budowanie świadomości sytuacyjnej pododdziałów oraz pojedynczych żołnierzy. Wykorzystanie technik rozszerzonej rzeczywistości wspomaganych dedykowanymi okularami pokazuje potencjał aktualnych technologii wdrażanych na urządzeniach codziennego użytku. Bazując na doświadczeniach konstrukcji tego typu narzędzi, przedstawiciele nowoformowanych wojsk Obrony Terytorialnej zaprosili autorów rozwiązań mCOP i tCOP na prezentację funkcjonalności oferowanych systemów. 

Targi MSPO stały się również okazją zaprezentowania wyników prac analitycznych pt. „Przyszłość rozpoznania obrazowego w siłach zbrojnych RP” realizowanych we współpracy z Narodowym Centrum Studiów Strategicznych. W imieniu Zespołu Badawczego Modelowania, Symulacji i Informatycznego Wspomagania Decyzji w Sytuacjach Konfliktowych i Kryzysowych kierowanego przez dr. hab. inż. Andrzeja NAJGEBAUERA, prof. WAT, zaprezentowano główne tezy i założenia opracowanych eksperymentów symulacyjnych oraz uzyskane wyniki badań. Wykorzystanie autorskich narzędzi symulacyjnych pozwoliło na skonstruowanie konfigurowalnego środowiska badawczego umożliwiającego ocenę skuteczności działań taktycznych, w kontekście użycia różnych typów rozpoznania obrazowego. Prezentację wyników badań oraz narzędzia symulacyjnego w imieniu grupy autorów (dr. hab. inż. Andrzeja NAJGEBAUERA, prof. WAT, dr. hab. inż. Ryszarda ANTKIEWICZA, prof. WAT, dr. inż. Dariusza PIERZCHAŁY, mjr. dr. inż. Mariusza CHMIELEWSKIEGO, mgr. inż. Michała DYKA, mgr. inż. Krzysztofa CHLEBICKIEGO), przeprowadził mjr dr inż. Mariusz Chmielewski, konfrontując otrzymane wyniki zespołu z autorami konkurencyjnych podejść analitycznych prezentowanych na konferencji. 

 

>> Napisz do autora <<