Jesteś tutaj

Badania naukowe

Prace naukowe i badawcze w Instytucie Systemów Informatycznych prowadzone są w zakresie:

 • projektowania informatycznych systemów wspomagania decyzji
 • modelowania i algorytmizacji procesów decyzyjnych w sytuacjach konfliktowych i kryzysowych
 • modelowania i projektowania komputerowych systemów wspomagania decyzji medycznych
 • budowy modeli symulacyjnych złożonych systemów (technicznych, informacyjnych, ekonomicznych, walki)
 • metod i narzędzi projektowania systemów informatycznych
 • metod i narzędzi projektowania baz danych
 • systemów baz danych i hurtowni danych
 • projektowania systemów rozproszonych
 • budowy inteligentnych systemów ochrony obiektów
 • modelowania i symulacji mobilnych sieci telekomunikacyjnych
 • zastosowania metod sztusznej inteligencji i badań operacyjnych
 • inżynierii oprogramowania
 • informatycznych systemów zarządzania
 • efektywności, eksploatacji i usprawniania systemów informatycznych
 • niezawodności oprogramowania
 • systemów mobilnych
 • analizy i projektowania fotonicznych systemów transmisji danych.