Jesteś tutaj

Computer Science and Mathematical Modelling

COMPUTER SCIENCE AND MATHEMATICAL MODELLING (ISSN 2450-0054) to czasopismo naukowe, w którym publikowane są oryginalne prace z zakresu informatyki oraz badań operacyjnych. Czasopismo ukazuje się od 2015 roku i jest kontynuacją wydawniczą "Biuletynu Instytutu Systemów Informatycznych" (ISSN 1508-4183). Czasopismo wydawane jest dwa razy w roku. Wersją pierwotną (referencyjną) czasopisma jest wydanie papierowe. W czasopiśmie publikowane są artykuły napisane w j. angielskim, przygotowane zgodnie z zaleceniami redakcji zawartymi w "Instrukcji dla autorów". Artykuły są recenzowane zgodnie z "Procedurą recenzowania". COMPUTER SCIENCE AND MATHEMATICAL MODELLING to czasopismo indeksowane w bazach: BazTech i Index Copernicus. Strona czasopisma: http://csmm.wat.edu.pl.

 Załączniki:

  • instrukcja dla autorów (tutaj)
  • szablon artykułu (tutaj)
  • procedura recenzowania (tutaj)
  • druk recenzji (tutaj)
  • oświadczenie autora (tutaj)

 

 

 

   

 
ZESPÓŁ REDAKCYJNY
Redaktor naczelny: prof. dr hab. inż. A. Ameljańczyk
Zastępcy: dr hab. inż. T. Nowicki, dr inż. P. Górny
Sekretarz redakcji: B. Fedyna
Członkowie:
dr hab. inż. R. Antkiewicz (Instytut Systemów Informatycznych, WCY WAT)
dr hab. inż. A. Chojnacki (Instytut Systemów Informatycznych, WCY WAT)
dr hab. inż. M. Kojdecki (Instytut Matematyki i Kryptologii, WCY WAT)
dr hab. P. Kosiuczenko (Instytut Systemów Informatycznych, WCY WAT)
dr inż. L. Kowalski (Instytut Matematyki i Kryptologii, WCY WAT)
dr hab. inż. A. Najgebauer (Instytut Systemów Informatycznych, WCY WAT)
dr hab. inż. B. Szafrański (Instytut Systemów Informatycznych, WCY WAT)
dr hab. inż. Z. Tarapata (Instytut Systemów Informatycznych, WCY WAT)
prof. dr hab. inż. A. Walczak ((Instytut Systemów Informatycznych, WCY WAT)
dr hab. inż. K. Worwa (Instytut Systemów Informatycznych, WCY WAT)

MIĘDZYNARODOWA RADA NAUKOWA

prof. dr hab. inż. A. Ameljańczyk, WAT, Polska
prof. dr hab. n. mat. inż. J.Gawinecki, WAT, Polska
prof. M.Zábovský, Žilinská Univerzita v Žiline, Slovakia
prof. P.W. Pachowicz, George Mason University, Fairfax, USA
prof. A. Bruzzone, University of Genoa, Italy
prof. L. Maciaszek, Macquarie University, Sydney, Australia

ADRES REDAKCJI

Redakcja czasopisma "Computer Science and Mathematical Modelling"
Wydział Cybernetyki Wojskowej Akademii Technicznej
00-908 Warszawa, ul. Gen. Sylwestra Kaliskiego 2
e-mail: csmm@wat.edu.pl
tel. (48) 261 837 018; 261 838 767