Jesteś tutaj

Konferencja z okazji 25-lecia Instytutu Systemów Informatycznych WCY WAT

 

Konferencja naukowa z okazji 25-lecia
Instytutu Systemów Informatycznych Wydziału Cybernetyki WAT

"Systemy informatyczne na potrzeby bezpieczeństwa państwa oraz gospodarki narodowej:
analiza, modelowanie, projektowanie, integracja"

18 października 2019, Warszawa

 

 

Celem konferencji jest zaprezentowanie wyników prac i projektów naukowo-badawczych prowadzonych na przestrzeni 25 lat, ze szczególnym uwzględnieniem ostatniego okresu pięcioletniego, w Instytucie Systemów Informatycznych Wydziału Cybernetyki Wojskowej Akademii Technicznej im. Jarosława Dąbrowskiego w Warszawie.

W tym roku jest szczególna okazja, aby takie wyniki zaprezentować, gdyż Instytut Systemów Informatycznych obchodzi swoje 25-lecie. Na przestrzeni tych dwudziestu pięciu lat, profil zainteresowań naukowo-badawczych pracowników Instytutu Systemów Informatycznych ewoluował wraz z rozwojem technologii informatycznych oraz potrzebami Sił Zbrojnych RP, gospodarki narodowej i administracji publicznej. Zgodnie z założeniami, Instytut miał zajmować się w pracy dydaktycznej i naukowej warstwą software’ową systemów informatycznych, zatem od samego początku funkcjonowania Instytutu w kręgu zainteresowań znalazły się zagadnienia badawcze odnoszące się do zagadnień: od systemów operacyjnych i złożonych, poprzez bazy danych, analizę i projektowanie algorytmów, modelowanie funkcji i procesów, aż do modeli i metod wytwarzania profesjonalnych aplikacji. 
Pod koniec lat dziewięćdziesiątych poprzedniego wieku w Instytucie zaczął być bardzo widoczny profil związany z systemami symulacyjnymi (w szczególności: symulatorami pola walki) oraz wspomagania dowodzenia, zwłaszcza w obszarach szeroko rozumianego bezpieczeństwa państwa zarówno wewnętrznego (różnego rodzaju sytuacje kryzysowe), jak i zewnętrznego (zagrożenia konfliktem zbrojnym). Początki tych zainteresowań sięgają systemu NetMob (symulator taktycznej sieci łączności realizowany na zamówienie Wojskowego Instytutu Łączności w Zegrzu) oraz MSCombat (symulator pola walki szczebla kompania-brygada z elementami sieci łączności, zabezpieczenia logistycznego wojsk). Przełomem okazał się początek XXI wieku, kiedy to Instytut realizował, na zlecenie Departamentu Polityki Zbrojeniowej MON, system symulacyjnego wspomagania szkolenia operacyjnego wojsk pk. „Złocień” (wdrożony później w Centrum Symulacji i Komputerowych Gier Wojennych Akademii Obrony Narodowej (obecnie ASzWoj) w Warszawie) oraz zautomatyzowane narzędzia wspomagania decyzji – system ekspercki pk. „Guru”. Po realizacji tych prac, nabraniu nowych kompetencji i doświadczeń przez pracowników Instytutu, pojawiły się nowe prace z tego obszaru. Od mniej więcej 10 lat, drugim bardzo ważnym filarem badawczym w Instytucie są systemy symulacyjne i wspomagania decyzji medycznych.
Oba te obszary łączy jedno: stosowanie w nich komputerowych systemów wspomagania decyzji i symulacji, w których wiedza i doświadczenie decydenta wspomagane są komputerowymi bazami wiedzy, modelami i algorytmami powoduje, że podejmowanie decyzji oraz symulowanie skutków tych decyzji stają się łatwiejsze, szybsze i bardziej efektywne. Wykorzystanie tego typu systemów jest szczególnie uzasadnione w zastosowaniach wojskowych, antykryzysowych, medycznych. Procesy podejmowania decyzji na polu walki, w zarządzaniu kryzysowym, w medycynie często przebiegają w warunkach stresu i ograniczonego czasu, są skomplikowane i złożone. Zastosowanie komputerowych systemów wspomagania decyzji i symulacji pozwala, przynajmniej częściowo, wyeliminować negatywny wpływ stresu na podejmowane decyzje, skrócić czas wypracowania tych decyzji oraz symulować ich skutki.

Te dwa szczególne obszary zainteresowań naukowo-badawczych są głównym nurtem, który prezentowany będzie na konferencji. Zaprezentowane zostaną również wyniki prac z obszarów tematycznych związanych z modelami i metodami wykorzystywanymi podczas projektowania i eksploatacji systemów informatycznych.

Autorami referatów konferencyjnych będą głównie pracownicy Instytutu Systemów Informatycznych, co w szczególny sposób ukazywać będzie charakter najnowszych zainteresowań i kierunków badań w naszym Instytucie. 

 

 

Przewodniczący Komitetu Organizacyjnego
Dyrektor Instytutu Systemów Informatycznych

dr hab. inż. Zbigniew Tarapata, prof. WAT

 

Patroni i sponsorzy konferencji: