Jesteś tutaj

Brązowy medal na Międzynarodowych Targach Wynalazczości "Concours Lépine"

Instytucja nadająca: 
Międzynarodowe Targi Wynalazczości "Concours Lépine", Paryż 2013
Pracownicy: 
Data otrzymania: 
01-11-2013

Na Międzynarodowych Targach Wynalazczości "Concours Lépine" w Paryżu zespół w składzie kpt. dr inż. Rafał Kasprzyk, inż. Marcin Cieślewicz, inż. Kamil Krajewski, inż. Marcin Perka, inż. Artur Stachurski zdobył brązowy medal za projekt SAVE (State of the Art & Visionary Energetics).

Projekt jest odpowiedzią na ciągle rosnące zapotrzebowanie na energię elektryczną. Umożliwia optymalizację istniejącej infrastruktury przesyłowej oraz jej rozbudowę z wykorzystaniem koncepcji Smart Grid. Motywacją do stworzenia systemu SAVE, oprócz aspektów bezpieczeństwa energetycznego i redukcji kosztów jest też ochrona środowiska. Zarówno minimalizowanie strat energii jak i rozsądne jej zużycie pozwoli na zmniejszenie zapotrzebowania na paliwa kopalniane, co bezpośrednio przełoży się na redukcję emisji CO2 do atmosfery.