Jesteś tutaj

iSULIN ze złotym medalem na wystawie w Makau

Data otrzymania: 
27-07-2015

W dniach 3 – 5 lipca 2015 r. w Makau, Specjalnym Regionie Administracyjnym Chińskiej Republiki Ludowej, odbyła się Międzynarodowa Wystawa Wynalazczości i Innowacji. Gospodarzem wystawy była Światowa Organizacja Własności Intelektualnej (WIIPA) oraz Stowarzyszenie Innowacji i Wynalazców w Macau. Na ponad 100 tys. metrach kwadratowych profesjonalnie wyposażonych sal wystawowych zaprezentowało się 800 wynalazców demonstrując przeszło 400 innowacyjnych rozwiązań. Jak co roku uczestnictwo w wystawie również dla Polskich wynalazców, stało się idealnym sposobem na zwiększenie rozpoznawalności swoich rozwiązań oraz ich potencjału gospodarczego. Wynalazki z WAT wchodziły w skład 15, prezentowanych przez Stowarzyszenie Polskich Wynalazców i Racjonalizatorów, polskich rozwiązań. Łącznie w trakcie wystawy Polscy wynalazcy otrzymali 5 złotych medali i 5 medali srebrnych. Prezentowane na wystawie polskie rozwiązania cieszyły się wyjątkowym zainteresowaniem zarówno wśród osób zwiedzających wystawę, jak i przedstawicieli firm i przedsiębiorstw przemysłowych.

Wśród nagrodzonych rozwiązań znalazł się system teleinformatyczny wraz z prototypem sensora nadgarstkowego iSULIN:

iSULIN – mobile sensor-based system and non-invasive diabetics’ health monitoring method, using multi-spectral photoplethysmography - Złoty Medal 

Dodatkowo systemowi iSULIN, organizacja KUIA – Korea University Invention Association przyznała nagrodę specjalną Best International Invention

Autorami projektu są pracownicy i absolwenci Wydziału Cybernetyki oraz Elektroniki: Mariusz ChmielewskiDamian FrąszczakDawid Bugajewski, Ernest Szczepaniak, Krzysztof Jakubowski

iSULIN to teleinformatyczny system monitorowania zagrożeń zdrowia diabetyków wspomagający ciągła analizę poziomu cukru we krwi oraz pozostałych parametrów medycznych pacjenta. System, wykorzystując autorski sensor nadgarstkowy w trybie ciągłym analizuje nieinwazyjnie parametry pacjenta: puls, ciśnienie krwi, jej natlenienie oraz poziom cukru. Na podstawie tych parametrów system bada pacjenta oraz wnioskuje na temat jego stanu zdrowia. iSULIN oferuje nieinwazyjną metodę pomiaru parametrów krwi – pośrednio wykorzystujący sygnał PPG, udostępniając całkowicie mobilny, autonomiczny i wygodny sposób badania. Opracowany wynalazek wykorzystuje wielopasmową analizę sygnałów PPG oraz algorytm na podstawie, którego przeprowadzany jest proces korelacji danych i wnioskowania o poziomie zagrożenia zdrowia diabetyka. iSULIN wspomagany jest kilkuetapową metodą kalibracji parametrów pacjenta, zwiększającą dokładność pomiarów. 

Drugim elementem systemu jest aplikacja mobilna, której zadaniem jest ścisły nadzór nad pacjentem, analizowanie jego procesów metabolicznych i reakcji organizmu. Zadaniem aplikacji jest sterowanie opaską sensoryczną oraz przetwarzanie pozyskiwanych danych. Algorytmy aplikacji na podstawie rejestrowanych poziomów cukru oraz pulsu są w stanie wnioskować na temat poziomu aktywności fizycznej pacjenta, jakości diety i działaniu przyjmowanych leków. System dodatkowo umożliwia kalkulacje dawkowania insuliny, a moduł notyfikacji, przypomina o posiłkach i lekach. iSULIN w przypadku wykrycia niebezpiecznych trendów cukru we krwi, uruchomi procedurę alarmową powiadamiającą opiekunów i bliskich o problemie i lokalizacji pacjenta (dzieci i osoby starsze). Dodatkowo system działa, jako zestaw pierwszej pomocy, ostrzegając otoczenie o sytuacji wyjątkowej poprzez emisję odpowiednich komunikatów głosowych oraz graficznych.