Jesteś tutaj

Nagroda specjalna TIA (Taiwan Invention Association) za projekt "BodyGUARD"

Instytucja nadająca: 
Kapituła VII Międzynarodowych Targów Wynalazków SIIF
Pracownicy: 
Data otrzymania: 
04-12-2011

Na odbywających się w dniach 1-4 grudnia 2011 r. VII Międzynarodowych Targach Wynalazków SIIF w Seulu, nagrodę specjalną TIA (Taiwan Invention Association) za projekt "BodyGUARD - fuzja danych sensorycznych w monitoringu i identyfikacji schorzeń metabolicznych" otrzymali: mgr inż. M. Chmielewski ( wspólnie z inż. P. Stąporem, mgr. inż. B. Wójtowiczem, inż. W. Matuszewskim i inż. P. Bandurskim z Wydziału Cybernetyki WAT).

BodyGUARD - jest projektem badawczym, którego celem było opracowanie metod i oprogramowania do diagnozowania schorzeń metabolicznych. Jako wynik projektu powstał wielowarstwowy system teleinformatyczny składający się ze sprzętowych sensorów, oprogramowania mobilnego na platformę Windows Mobile 6 oraz aplikacja serwerowa oferująca usługi raportowania danych pacjentów-użytkowników. Skonstruowane mechanizmy integracyjne zawierają sprzętowy konwerter protokołów IrDA-Bluetooth pozwalający na wykorzystanie pomiarów fizykochemicznych po-zyskiwanych z glukometrów, pulsooksymetrów i ciśnieniomierzy. Na podstawie zbieranych danych oraz profilu pacjenta system wyznacza trajektorię metabolizmu. Odwzorowuje ona pozyskiwane i tracone kalorie pacjenta monitorowane po przez analizę zawartości cukru, kwasu mlekowego, poziomu SpO2 we krwi oraz postaci sygnału ECG. Zaimplementowane w systemie algorytmy przetwarzania, zostały skonstruowane z wykorzystaniem metod DSP oraz zawartych w bazie wiedzy reguł wnioskowania. Konstrukcja bazy wiedzy opiera się na definicjach wytworzonych w językach OWL i SWRL. Konstrukcje te zawierają terminologię z dziedziny diagnostyki schorzeń metabolicz-nych. Baza pojęć zawiera takso-nomie schorzeń, ich symptomy a przede wszystkim przesłanki, na podstawie których można daną jednostkę chorobową zidentyfikować. Skonstruowane mechanizmy zarządzania wiedzą systemu dostarczają ekspertowi dziedzinowemu moż-liwość uzupełniania terminologii oraz pozwalają dodatkowo na weryfikację spójności sfor-mułowanych zdań logicznych. Wyniki opracowanych mechanizmów programowych pozwoliły na zebranie rekomendacji dotyczących wydajnych mechanizmów komunikacji bez-przewodowej, konstrukcji sensorów ECG oraz EMG.