Jesteś tutaj

Prof. Ryszard Antkiewicz członkiem zespołu ds. cyberbezpieczeństwa w BBN

Data otrzymania: 
16-02-2016

W Biurze Bezpieczeństwa Narodowego powołany został stały zespół do spraw cyberprzestrzeni RP. Zadaniem zespołu będzie m. in. proponowanie oraz opiniowanie kierunków polityki państwa w zakresie ochrony cyberprzestrzeni. W skład Zespołu powołanego zarządzeniem szefa BBN z 16 lutego br. weszli eksperci Biura oraz przedstawiciele wiodących ośrodków naukowych. Jednym z członków zespołu został dr hab. inż. Ryszard Antkiewicz, prof. WAT. Więcej o tym wydarzeniu na stronie BBN: https://www.bbn.gov.pl/pl/wydarzenia/7256,W-BBN-powstal-Zespol-ds-cyberb...