Jesteś tutaj

Wyróżnienia dla nauczycieli Instytutu z okazji Dnia Edukacji Narodowej

Data otrzymania: 
12-10-2018

W dniu 12.10. 2018 r. w Sali Kinowej Klubu Wojskowej Akademii Technicznej odbyły się obchody Dnia Edukacji Narodowej w WAT. Podczas uroczystości rektor-komendant WAT płk dr hab. inż. Tadeusz Szczurek, prof. WAT i prorektor ds. kształcenia dr hab. inż. Zdzisław Bogdanowicz, prof. WAT wręczyli medale i wyróżnienia za osiągnięcia naukowe i dydaktyczne szczególnie zasłużonym pracownikom.

Minister Edukacji Narodowej, za szczególne zasługi dla oświaty i wychowania, niżej wymienionym nauczycielom akademickim Instytutu nadał „Medal Komisji Edukacji Narodowej”:

1. ppłk. dr. inż. Mariuszowi Chmielewskiemu
2. ppłk. dr. inż. Rafałowi Kasprzykowi
3. dr. inż. Maciejowi Kiedrowiczowi
4. dr. inż. Dariuszowi Pierzchale
5. dr. hab. inż. Bolesławowi Szafrańskiemu, prof. WAT
6. dr. hab. inż. Zbigniewowi Tarapacie, prof. WAT.

Za szczególne osiągnięcia w pracy dydaktycznej, naukowej i wychowawczej, niżej wymienionych nauczycieli akademickich Instytutu wyróżniono tytułem i odznaką „Zasłużonego Nauczyciela Akademickiego Wojskowej Akademii Technicznej":

1. prof. dr. hab. inż. Andrzeja Ameljańczyka
2. dr. inż. Roberta Waszkowskiego
3. dr. inż. Marcina Mazurka.

Za osiągnięcia na międzynarodowych wystawach wynalazczości i innowacyjności oraz znaczące wyniki naukowo-dydaktyczne w pracy ze studentami rektor-komendanta WAT wyróżnił nagrodą rektorską następujących nauczycieli Instytutu:

1. ppłk. dr. inż. Mariusza Chmielewskiego
2. ppłk. dr. inż. Rafała Kasprzyka.