Jesteś tutaj

Wyróżnienia dla pracowników Instytutu z okazji Jubileuszu 50-lecia Wydziału Cybernetyki

Instytucja nadająca: 
Dziekan Wydziału Cybernetyki na podstawie uchwały Kapituły Medalu
Data otrzymania: 
15-06-2018

W dniu 15.06.2018 r. w Sali Senatu Wojskowej Akademii Technicznej odbyły się uroczyste obchody Jubileuszu 50-lecia Wydziału Cybernetyki WAT. Jednym z punktów obchodów było wręczenie przez dziekana Wydziału Cybernetyki medalu "Zasłużony dla Wydziału Cybernetyki WAT".

Medal jest wyróżnieniem honorowym przyznawanym szczególnie zasłużonym żołnierzom, pracownikom, doktorantom, studentom Wydziału Cybernetyki oraz innym osobom spoza Wydziału, które przyczyniły się do rozwoju Wydziału lub przysporzyły mu dobrego imienia i chwały. Medal nadaje Dziekan Wydziału na podstawie uchwały Kapituły Medalu.

Miło nam poinformować, że medal został przyznany 16. pracownikom Instytutu Systemów Informatycznych:

 • dr. inż. Wiesławowi BARCIKOWSKIEMU
 • dr. inż. Grzegorzowi BLIŹNIUKOWI
 • ppłk. dr. inż. Mariuszowi CHMIELEWSKIEMU
 • dr. inż. Romualdowi HOFFMANNOWI
 • ppłk. dr. inż. Rafałowi KASPRZYKOWI
 • dr. inż. Maciejowi KIEDROWICZOWI
 • dr. inż. Gustawowi KONOPACKIEMU
 • płk. dr. inż. Jarosławowi KOSZELI
 • dr. inż. Wojciechowi KULASOWI
 • dr. inż. Dariuszowi PIERZCHALE
 • dr. inż. Jarosławowi RULCE
 • dr. inż. Jerzemu STANIKOWI
 • dr. hab. inż. Bolesławowi SZAFRAŃSKIEMU
 • dr. hab. inż. Zbigniewowi TARAPACIE
 • prof. dr. hab. inż. Andrzejowi WALCZAKOWI
 • dr. inż. Romanowi WANTOCH - REKOWSKIEMU.