Jesteś tutaj

Wyróżnienie od gen. broni Marka Tomaszyckiego.

Instytucja nadająca: 
gen. broni Marek Tomaszycki
Pracownicy: 
Data otrzymania: 
05-10-2015

Na przełomie września i października br. odbyły się ćwiczenia dowódczo - sztabowe "Jesień-15" będące etapem krajowego systemu obronnego pod kryptonimem Kraj - 15/16, mającego na celu sprawdzenie współdziałania organów administracji publicznej oraz dowództw i sztabów na wszystkich szczeblach dowodzenia Siłami Zbrojnymi RP. Za udział i uzyskanie bardzo dobrych wyników w wypełnianiu zadań podczas ćwiczeń, nasz Kolega mjr Rafał Kasprzyk orzymał podziękowanie od gen. broni Marka Tomaszyckiego.