Jesteś tutaj

XXVI Forum Teleinformatyki „System informacyjny państwa wobec globalnej transformacji cyfrowej”

Instytucja nadająca: 
Jury Konkursowe
Data otrzymania: 
25-09-2020

Z przyjemnością informujemy, że tegoroczne - zorganizowane pod Honorowym Patronatem Ministerstwa Cyfryzacji, Narodowego Banku Polskiego, Rektora Uniwersytetu Warszawskiego, Prezesa Polskiego Towarzystwa Informatycznego i NASK Państwowego Instytutu Badawczego - XXVI Forum Teleinformatyki pt. "System informacyjny państwa wobec globalnej transformacji cyfrowej" zakończyło się wielkim sukcesem dla Instytutu Systemów Informatycznych Wydziału Cybernetyki Wojskowej Akademii Technicznej.

W ramach forum od wielu lat jest organizowany międzyuczelniany, ogólnopolski Konkurs "Forum Młodych Mistrzów", którego wiodącymi tematami są "Ekonomiczne aspekty informatyzacji państwa" oraz "Problemy cyfrowej Polski". Uczestnikami Konkursu są wyłącznie młodzi naukowcy - studenci i doktoranci. W tegorocznej edycji Konkursu Jury Konkursowe, działające pod kierownictwem Witolda Wieteski z Narodowego Banku Polskiego, przyznał nagrody w Konkursie Młodych Mistrzów następującymi studentom Wojskowej Akademii Technicznej im. Jarosława Dąbrowskiego:

Nagroda Główna - Rady Programowej Forum, Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego oraz Oddziału Mazowieckiego Polskiego Towarzystwa Informatycznego

Kategoria: Najlepsza merytorycznie praca

Dwie równorzędne nagrody:

Łukasz Tymoszuk "Antagonistyczne uczenie maszynowe jako zapowiedź wojen na algorytmy" Wojskowa Akademia Techniczna im. Jarosława Dąbrowskiego. Opiekun naukowy - ppłk dr inż. Rafał Kasprzyk.

Paweł Tarsała "Algorytmy głębokiego uczenia maszynowego w obszarze widzenia komputerowego" Wojskowa Akademia Techniczna im. Jarosława Dąbrowskiego. Opiekun naukowy - ppłk dr inż. Rafał Kasprzyk.

Nagroda Specjalna - Fundacji Rozwoju Informatyki Kategoria: Praca o największym pierwiastku algorytmicznym Łukasz Tymoszuk "Antagonistyczne uczenie maszynowe jako zapowiedź wojen na algorytmy" Wojskowa Akademia Techniczna im. Jarosława Dąbrowskiego. Opiekun naukowy - ppłk dr inż. Rafał Kasprzyk.

Nagroda Specjalna - Atende Software Kategoria: Najlepsza praca z zakresu Internetu Rzeczy

Dwie równorzędne nagrody:

Michał Jarosz "Wykorzystanie technologii rejestrów rozproszonych do uwierzytelniania i autoryzacji urządzeń" Wojskowa Akademia Techniczna im. Jarosława Dąbrowskiego. Opiekun naukowy - dr hab. inż. Zbigniew Zieliński, prof. WAT.

Daniel Sawka "Projekt i implementacja jądra systemu operacyjnego czasu rzeczywistego dla wybranych platform sprzętowych Internetu Rzeczy" Wojskowa Akademia Techniczna im. Jarosława Dąbrowskiego. Opiekun naukowy - dr hab. inż. Zbigniew Zieliński, prof. WAT.

Uroczystość wręczenia nagród z udziałem Autorów prac nagrodzonych, ich opiekunów, patronów i partnerów Konkursu oraz innych zaproszonych gości odbędzie się w terminie późniejszym, w siedzibie ministra właściwego ds. informatyzacji.