Jesteś tutaj

Nagrody i wyróżnienia

Data otrzymania:
25-09-2020
Instytucja nadająca:
Rada Programowa Forum Teleinformatyki

XXVI edycja Forum Teleinformatyki pt. „System informacyjny państwa wobec globalnej transformacji cyfrowej”, mimo trwającej pandemii, odbyło się w tradycyjnym wrześniowym terminie, choć w zupełnie zmienionej, bo zdalnej formie.

Data otrzymania:
25-09-2020
Instytucja nadająca:
Jury Konkursowe

Z przyjemnością informujemy, że tegoroczne - zorganizowane pod Honorowym Patronatem Ministerstwa Cyfryzacji, Narodowego Banku Polskiego, Rektora Uniwersytetu Warszawskiego, Prezesa Polskiego Towarzystwa Informatycznego i NASK Państwowego Instytutu Badawczego - XXVI Forum Teleinformatyki pt. "System informacyjny państwa wobec globalnej transformacji cyfrowej" zakończyło się wielkim sukcesem dla Instytutu Systemów Informatycznych Wydziału Cybernetyki Wojskowej Akademii Technicznej.

Data otrzymania:
22-05-2020
Instytucja nadająca:
Laureaci:

Sukcesy pracowników Instytutu Systemów Informatycznych podczas 12 edycji Europejskiej Wystawy Kreatywności i Innowacyjności w Rumunii!

Złoty medal wystawy za "Intelligent biomedical clothing analyzing physiological state, endurance and training efficiency usning advanced biomedical sensors, analitycal methods and artificial intelligence" dla zespołu: Mariusz Chmielewski, Tadeusz Sondej, Piotr Sprawka, Robert Gromada, Michał Sobolewski, Jakub Sierżęga, Jakub Nowakowski, Jakub Rzepiński, Karolina Marciniak, Łukasz Skwaroszczow, Mateusz Janowski, Agata Pietraszko.

Data otrzymania:
10-02-2020
Instytucja nadająca:

Programiści z Wydziału Cybernetyki Wojskowej Akademii Technicznej wezmą udział w regionalnych rozgrywkach konkursu Microsoft Imagine Cup 2020. Zespół, w skład którego wchodzą: inż. Paweł Tarsała, inż. Łukasz Tymoszuk i inż. Adrian Wieczorek opracował projekt MONICA ‒ asystent wizualny dla osób niewidomych zintegrowany z inteligentnymi okularami i odpowiadający na żądania użytkowników za pomocą poleceń głosowych. Opiekunem naukowym zespołu WAT jest ppłk dr inż. Rafał Kasprzyk.

Data otrzymania:
10-02-2020
Instytucja nadająca:
Kapituła nagrody Buzdygany

Kapituła nagrody Buzdygany wybrała sześć osób, którym przyznała te szczególne wyróżnienia, zwane wojskowymi Oskarami. Wśród laureatów jest - płk dr inż. Mariusz Chmielewski, zastępca dziekana Wydziału Cybernetyki Wojskowej Akademii Technicznej.

Data otrzymania:
25-06-2019
Instytucja nadająca:

Miło nam poinformować, że jednym z trzech laureatów tegorocznej nagrody Polskiej Izby Informatyki i Telekomunikacji został pracownik naukowo-dydaktyczny naszego Instytutu - dr hab. inż. Bolesław Szafrański, prof. WAT.

Data otrzymania:
12-05-2019
Instytucja nadająca:

W dniu 12.05.2019 zespół Wydziału Cybernetyki WAT, Code HussAR w składzie Patryk Ostrowski, Sebastian Szczepański oraz Piotr Filochowski pod opieką ppłk dr inż. Mariusza Chmielewskiego zajęli pierwsze miejsce podczas hackathonu Best Hacking League organizowanym przez Politechnikę Warszawską w budynku Centrum Zarządzania Innowacjami i Transferem Technologii PW.

Data otrzymania:
11-04-2019
Instytucja nadająca:

Po raz kolejny Instytut Systemów Informatycznych współorganizował międzynarodową konferencję „Asian Conference on Intelligent Information and Database Systems - ACIIDS 2019”. W tym roku sesja specjalna "IIS - Special Session on Intelligent Information Systems” zorganizowana przez dr. hab. inż. Andrzeja Najgebauera, prof. WAT oraz dr. inż. Dariusza Pierzchałę zajęła II miejsce wśród 14 sesji konferencyjnych w konkursie na najlepszą sesję specjalną “Best Special Session Award”.

Data otrzymania:
11-03-2019
Instytucja nadająca:
Laureaci:

11 marca w Ministerstwie Cyfryzacji nastąpiło uroczyste wręczenie nagród laureatom konkursu Młodzi Mistrzowie, który organizowany jest w ramach Forum Teleinformatyki. Spotkanie otworzył dr hab. inż. Bolesław Szafrański, prof. WAT - przewodniczący Rady Programowej Forum Teleinformatyki, który zapowiedział odświeżenie formuły konkursu w roku 2020. Przewodniczący Jury – Witold Wieteska – przypomniał nazwiska laureatów nagrody wyłonionych podczas XXIV Forum Teleinformatyki. Następnie uczestnicy spotkania mieli okazję zapoznać się z projektami zwycięzców.

Data otrzymania:
01-03-2019
Instytucja nadająca:

Zespoły ArchiTechs, DataScienceCadets i FRONT z Wojskowej Akademii Technicznej i Inspektoratu Informatyki MON zwyciężyły w tegorocznej edycji konkursu projektowo-programistycznego NATO TIDE Hackathon 2019.

Strony