Jesteś tutaj

Nagrody i wyróżnienia

Data otrzymania:
14-10-2015
Instytucja nadająca:
Rektor WAT gen. dyw. prof. dr hab. Zygmunt Mierczyk

14 października br. podczas uroczyście obchodzonego Dnia Edukacji Narodowej JM Rektor WAT gen. dyw. prof. dr hab. Zygmunt Mierczyk wręczył licznej grupie nauczycieli akademickich i pracownikom Akademii medale i dyplomy za szczególne osiągnięcia w pracy dydaktycznej, naukowej i wychowawczej. Wśród nagrodzonych za pracę zespołową, był pracownik naszego Instytutu dr inż. Grzegorz Bliźniuk - koordynator projektu "Z Wojskową Akademią Techniczną nauka jest fascynująca".

Data otrzymania:
14-10-2015
Instytucja nadająca:
MNiSW

Mjr dr inż. Rafał Kasprzyk został jednym ze stypendystów X edycji konkursu Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego na stypendia naukowe dla wybitnych młodych naukowców, prowadzących wysokiej jakości badania i cieszących się imponującym dorobkiem naukowym w skali międzynarodowej. Konkurs adresowany był do naukowców prowadzących działalność naukową, którzy w momencie składania wniosku, nie ukończyli 35 lat. Stypendia przyznawane są na okres 3 lat. Ocenie podlegają m. in. dorobek naukowy, poziom prowadzonych badań, zdobyte nagrody czy udział w projektach międzynarodowych.

Data otrzymania:
14-10-2015
Instytucja nadająca:

W dniach 12-14 października 2015 r. odbyła się 9. edycja Międzynarodowej Warszawskiej Wystawy Wynalazków IWIS 2015. Wystawa organizowana jest przez Stowarzyszenie Polskich Wynalazców i Racjonalizatorów przy współpracy Urzędu Patentowego RP i Politechniki Warszawskiej. IWIS to jedyne w Polsce międzynarodowe wydarzenie, które promuje wynalazczość i innowacje. Co roku wystawa gości wynalazców z różnych stron świata.

Data otrzymania:
14-10-2015
Instytucja nadająca:
Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego
Laureaci:

Z ogromną przyjemnością informujemy, że mjr dr inż. Rafał Kasprzyk został jednym ze stypendystów X edycji konkursu Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego na stypendia naukowe dla wybitnych młodych naukowców, prowadzących wysokiej jakości badania i cieszących się imponującym dorobkiem naukowym w skali międzynarodowej.

Data otrzymania:
05-10-2015
Instytucja nadająca:
gen. broni Marek Tomaszycki
Laureaci:

Na przełomie września i października br. odbyły się ćwiczenia dowódczo - sztabowe "Jesień-15" będące etapem krajowego systemu obronnego pod kryptonimem Kraj - 15/16, mającego na celu sprawdzenie współdziałania organów administracji publicznej oraz dowództw i sztabów na wszystkich szczeblach dowodzenia Siłami Zbrojnymi RP. Za udział i uzyskanie bardzo dobrych wyników w wypełnianiu zadań podczas ćwiczeń, nasz Kolega mjr Rafał Kasprzyk orzymał podziękowanie od gen. broni Marka Tomaszyckiego.

Data otrzymania:
03-10-2015
Instytucja nadająca:
Kapituła Międzynarodowej Wystawy Wynalazków INST 2015

W dniach 1-3 października w Tajpej na Tajwanie odbyła się Międzynarodowa Wystawa Wynalazków INST 2015 Taipei International Invention Show, w trakcie której prezentowane były światowe wynalazki i technologie związane z mechatroniką, elektroniką, informatyką, medycyną i mechaniką. Zgłoszone do prezentacji polskie rozwiązania były prezentowane szerokiej publiczności i spotkały sie z dużym zainteresowaniem organizatorów jak również zwiedzających wystawę.

Data otrzymania:
27-07-2015
Instytucja nadająca:

W dniach 3 – 5 lipca 2015 r. w Makau, Specjalnym Regionie Administracyjnym Chińskiej Republiki Ludowej, odbyła się Międzynarodowa Wystawa Wynalazczości i Innowacji. Gospodarzem wystawy była Światowa Organizacja Własności Intelektualnej (WIIPA) oraz Stowarzyszenie Innowacji i Wynalazców w Macau. Na ponad 100 tys. metrach kwadratowych profesjonalnie wyposażonych sal wystawowych zaprezentowało się 800 wynalazców demonstrując przeszło 400 innowacyjnych rozwiązań.

Data otrzymania:
23-05-2015
Instytucja nadająca:

W dniach 21-23 maja 2015 w Kuala Lumpur odbyła się jedna z bardziej prestiżowych i wymagających wystaw wynalazków na świecie "ITEX 2015", na której zaprezentowany został telemedyczny system PATRON, wykorzystywany do wsparcia diagnostyki choroby Parkinsona i prowadzenia badań klinicznych leków i terapii w tej dziedzinie. Prezentowane nadgarstkowe sensory inercjalne i miografy wspierane telemedyczną aplikacją mobilną oraz webowym portalem analitycznym zostały nagrodzone srebrnym medalem. Twórcami systemu są: mjr dr inż. Mariusz Chmielewski, ppor. mgr inż.

Data otrzymania:
16-05-2015
Instytucja nadająca:
Laureaci:

Kolejne podium dla systemu CART, na zakończonej w sobotę 16 maja 2015 VII edycji Europejskich Targów Kreatywności i Wynalazczości EUROINVENT, organizowanej przez Romanian Inventors Forum (Rumuńskie Forum Wynalazców), Europe Direct Iasi (Centrum Informacyjne Komisji Europejskiej), Uniwersytet Techniczny im. Gheorghe Asachi w Iasi oraz Uniwersytet Alexandru Ioan Cuza w Iasi, system CART - Creative Application to Remedy Traffics zdobył srebrny medal. To kolejne wyróżnienie dla zespołu mjr dr inż. Rafała Kasprzyka.

Data otrzymania:
10-05-2015
Instytucja nadająca:
Laureaci:

Kolejny sukces zespołu kierowanego przez mjr dr inż. Rafała Kasprzyka. Na 114 Międzynarodowych Targach Wynalazczości CONCOURS LÉPINE 2015, które odbyły się 29.04. - 10.05. 2015 w Paryżu, system CART zdobył brązowy medal. CART (ang. Creative Application to Remedy Traffics) to symulacyjny system wspomagania podejmowania decyzji, którego celem była poprawa przepustowości infrastruktury transportowej i "płynności" ruchu pojazdów w aglomeracjach miejskich.

Strony