Jesteś tutaj

Nagrody i wyróżnienia

Data otrzymania:
19-04-2015
Instytucja nadająca:

W dniach 15-19 kwietnia 2015r. odbyła się w Genewie 43. Międzynarodowa Wystawa Wynalazczości Geneva Inventions 2015, gdzie złotym medalem uhonorowano system PATRON (ang. Parkinson’s Analytics for Tremors Recognition and Observation of Neuro-errors)– multi-sensoryczny system analizujący symptom choroby Parkinsona wspierający diagnostykę oraz proces testów klinicznych leków neurologicznych, którego twórcami są naukowcy: mjr dr inż. Mariusz Chmielewski, ppor. mgr inż. Marcin Kukiełka, ppor. mgr inż. Jakub Kędzior, ppor. mgr inż. Damian Rainko, mgr inż. Rafał Wołoszyn.

Data otrzymania:
09-04-2015
Instytucja nadająca:

W dniach 8-9 kwietnia po raz kolejny odbyły się finały krajowe największego technologicznego konkursu innowacji Microsoft Imagine Cup 2015. Tradycją już jest, że zespoły kierowane przez naukowców z naszego Instytutu osiągają wysokie lokaty. W tym roku zespołom kierowanym przez mjr dr inż. Mariusza Chmielewskiego udało się uzyskać 2 i 4 miejsca w kraju. W kategorii WORLD CITIZENSHIP - Science Sergeants projekt iSULIN zajął II miejsce na podium (zespół w składzie: sierż. pchor. inż. Damian Frąszczak, sierż. pchor. inż. Ernest Szczepaniak, sierż. pchor. inż. Dawid Bugajewski, st. szer.

Data otrzymania:
17-02-2015
Instytucja nadająca:
Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego

W dniach 17 – 18 lutego Stowarzyszenie Polskich Wynalazców i Racjonalizatorów już po raz 22 zorganizowało „XXII Giełdę Wynalazków nagrodzonych na światowych wystawach i targach innowacji w 2014 roku”. Wystawa odbyła się w Centrum Konferencyjnym, będącym częścią Centrum Nauki Kopernik, a zespoły pod kierunkiem naukowców z naszego Instytutu zdobyły 3 wyróżnienia - dyplomy od Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego: - mjr dr inż. Mariusz Chmielewski z zespołem za projekt PATRON - mjr dr inż. Mariusz Chmielewski z zespołem za projekt TESLA - mjr dr inż.

Data otrzymania:
30-11-2014
Instytucja nadająca:
Międzynarodowa Wystawa Wynalazków SIIF'2014

Na Międzynarodowej Wystawie Wynalazków SIIF'2014 w Seulu kolejne wyróżnienia przypadły systemom TESLA i PATRON zrealizowanym w zespołach pod kierunkiem mjr dr. inż. Mariusza Chmielewskiego. System TESLA zdobył złoty medal, system PATRON - medal srebrny. Ponadto, system TESLA zdobył nagrodę specjalną Irackiego Stowarzyszenia Wynalazców.

Data otrzymania:
15-11-2014
Instytucja nadająca:
Targi Wynalazczości, Badań Naukowych i Nowych Technologii BRUSSELS INNOVA 2014
Laureaci:

W dniach 13-15 listopada b.r. w Brukseli odbyły się 63 Targi Wynalazczości, Badań Naukowych i Nowych Technologii BRUSSELS INNOVA 2014. System CART, opracowany przez zespół pod kierunkiem mjr. dr. inż. Rafała Kasprzyka, zdobył złoty medal.

Data otrzymania:
02-11-2014
Instytucja nadająca:
Międzynarodowa Wystawa Wynalazczości iENA'2014

Na Międzynarodowyej Wystawie Wynalazczości iENA'2014, w Norymberdze, PATRON i TESLA, zdobyły brązowe medale. Kierownikiem zespołów, które opracowały oba wynalazki jest mjr dr inż. Mariusz Chmielewski.
PATRON - Parkinson’s Analytics for Tremors Recognition and Observation of Neuro-errors – multi-sensoryczny system analizujący symptom choroby Parkinsona wspierający diagnostykę oraz proces testów klinicznych leków neurologicznych.

Data otrzymania:
16-10-2014
Instytucja nadająca:
Kapituła 8 Międzynarodowej Warszawskiej Wystawy Wynalazków IWIS'2014

W dniach 14-16.10.2014 w budynach Politechniki Warszawskiej odbyła się 8 Międzynarodowa Warszawska Wystawa Wynalazków IWIS'2014, na której naukowcy i wynalazcy z Polski oraz świata mieli okazję prezentować swoje odkrycia, wynalazki i patenty. Dwa wynalazki prezentowane na Wystawie opracowane przez zespoły, których kierownikiem jest mjr dr inż. Mariusz Chmielewski z naszego Instytutu otrzymały prestiżowe wyróżnienia: PATRON - złoty medal z wyróżnieniem, TESLA - złoty medal.

Data otrzymania:
14-10-2014
Instytucja nadająca:
Rektor Wojskowej Akademii Technicznej

W dniu Święta Edukacji Narodowej, 14. pażdziernika 2014r., w holu głównym Biblioteki Głównej WAT odbyło się wręczenie nagród rektorskich. Nasi koledzy zdobyli 3 nagrody rektorskie: dwie zespołowe i jedną indywidualną.
Nagrodę indywidualną zdobył prof. dr hab. inż. Marian Chudy za całokształt dorobku naukowego, dydaktycznego i organizacyjnego.

Data otrzymania:
10-10-2014
Instytucja nadająca:
Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji oraz Generalny Inspektor Ochrony Danych Osobowych
Laureaci:

Drugie miejsce w konkursie na najlepszą aplikację mobilną przyjazną prywatności za produkt SecureWallet zajął zespół studentów w składzie: sierż. pchor. Strzelczyk Michał, sierż. pchor. Stec Piotr, sierż. pchor. Augustynowicz Paweł, sierż. pchor. Pachnik Marcin, którego mentorem jest mjr dr inż. Rafał Kasprzyk.

Data otrzymania:
18-09-2014
Instytucja nadająca:
Kapituła Międzynarodowej Wystawy Wynalazków INST 2014

Kolejny wielki sukces odnotowaliśmy na międzynarodowej wystawie wynalazków. W dniach 18-21.09.2014r. w Taipei odbyła się wystawa wynalazków INST 2014 - 2014 Taipei International Invention Show & Technomart. Instytut reprezentowany był przez dwa wynalazki, SENSE i PATRON, zgłoszone przez zespoły mjr. dr. inż. Mariusza Chmielewskiego. Oba rozwiązania zdobyły medale: SENSE - srebrny, a PATRON - brązowy.

Strony