Jesteś tutaj

Metody obfuskacyjne w zabezpieczaniu własności intelektualnej do projektów sprzętowych

Streszczenie: 
Największym zagrożeniem dla projektów zarówno programowych, jak i sprzętowych, jest inżynieria wsteczna, czyli proces badania produktu w celu ustalenia zasady jego działania. Jedną z metod ochrony własności intelektualnej jest obfuskacja - proces przekształcania kodu źródłowego, podczas którego projekt zachowuje pełną funkcjonalność, przy równoczesnym utrudnieniu analizy i rozumienia jego działania. Podczas prezentacji zostanie przeanalizowany wpływ opisu projektu na jego parametry techniczne oraz zostaną zaproponowane ekwiwalentne rozwiązania opisu sprzętu, które pozwolą w efektywny sposób zabezpieczyć własność intelektualną do projektów sprzętowych.
Prelegent (spoza ISI): 
mgr inż. Maciej Brzozowski (Politechnika Białostocka)
Rodzaj seminarium: 
Data: 
czwartek, Listopad 14, 2013 - 14:15