Jesteś tutaj

Symulacyjna metoda wspomagania decyzji w optymalizacji parametrów ścieżek klinicznych

Streszczenie: 
Modelowanie rzeczywistości jest obecnie nieodłącznym elementem większości badań i analiz złożonych systemów, organizacji, czy procesów. W prezentacji zostanie omówiona istota modelowania ścieżek klinicznych oraz ich badania z wykorzystaniem symulatora procesów biznesowych. Dodatkowo zostanie zaprezentowana metoda podejmowania decyzji w celu optymalizacji parametrów ścieżek klinicznych, która oparta jest o metody interaktywne, a także algorytmy genetyczne oraz optymalizację wielokryterialną.
Prelegent (spoza ISI): 
mgr inż. Marta Lignowska
Rodzaj seminarium: 
Data: 
czwartek, Listopad 28, 2013 - 14:15