Jesteś tutaj

Strategiczna rola sektora prywatnego w budowaniu zdolności sił zbrojnych do operacji kinetycznych i w cyberprzestrzeni

Streszczenie: 
Treść wystąpienia dotyczy zdefiniowania obszarów, w których sektor prywatny ma strategiczne znaczenie dla sił zbrojnych przy budowie systemów i sieci teleinformatycznych wykorzystywanych we wsparciu zarówno klasycznych działań kinetycznych (m.in. w ramach zdolności C4ISR) jak i operacji w cyberprzestrzeni. Zaprezentowane zostaną poziomy dojrzałości systemów teleinformatycznych pod kątem ich gotowości do bezpiecznego i efektywnego przetwarzania informacji z pola walki oraz informacji wywiadowczych. Omówione zostaną dotychczasowe projekty realizowane przez Organizację Traktatu Północnoatlantyckiego (NATO) bazujące na technologiach Microsoft, a także planowane projekty Agencji NCIA na rzecz NATO i państw członkowskich. Dodatkowo, przedstawione zostaną informacje dotyczące prowadzonych od roku 2010 przez Microsoft globalnych operacji identyfikacji, zakłócania i wyłączania sieci typu Botnet, wykorzystywanych przez grupy przestępcze do ukierunkowanych ataków sieciowych, często z wykorzystaniem niechcianej korespondencji.
Prelegent (spoza ISI): 
Robert Kosla, Dyrektor Sektora Bezpieczeństwa Narodowego i Obronności na Region Europy Środkowej i Wschodniej, Microsoft, CEE HQ Monachium
Rodzaj seminarium: 
Data: 
czwartek, Styczeń 9, 2014 - 14:15