Jesteś tutaj

Badanie metod klasteryzacji w procesach dostępu do danych w obiektowych bazach danych

Streszczenie: 
W ramach projektu badawczego rozpoznane zostały metody poprawy wydajności obiektowych baz danych. Zaproponowana została metoda klasteryzacji, bazująca na analizie otoczenia obiektów. Do badania wydajności wybranych metod klasteryzacji opracowany został symulator dyskretnozdarzeniowy, sumulujący działanie procesu materializacji w SZBD. Celem eksperymetu symulacyjnego jest również dobranie właściwych parametrów metod klasteryzacji.
Prelegent (spoza ISI): 
mgr inż. Karol Tomaszewski (WCY)
Rodzaj seminarium: 
Data: 
czwartek, Styczeń 16, 2014 - 14:15