Jesteś tutaj

Szacowanie efektywności systemów rozproszonych

Streszczenie: 
Jednym z wyzwań współczesnej nauki jest badanie i modelowanie zjawisk zachodzących w strukturach fizycznych złożonych z wielu pozostających w interakcji elementów. Na podstawie wyników dotychczasowych badań złożonych systemów fizycznych (np. przepływy turbulentne, trzęsienia ziemi, lawiny), systemów biologicznych (np. kolonie mrówek, organizmy żywe), sieci socjalnych (np. systemy transportowe, systemy gospodarcze, sieci społecznościowe), systemów informacyjnych (np. sieci komputerowe, systemy obliczeń równoległych i rozproszonych), pozwalają na stwierdzenie, iż nikt nie rozumie zachodzących w nich zjawisk i procesów. Konsekwencją tego faktu jest między innymi to, iż dotychczas nie opracowano wiarygodnych metod modelowania matematycznego tych fenomenów świata fizycznego. Oznacza to, iż za otwarte należy uznać między innymi zagadnienia predykcji, oceny efektywności, czy też sterowania systemami o dostatecznie dużej złożoności. Celem seminarium jest prezentacja metody badania efektywności systemów rozproszonych opartych na przesyłaniu komunikatów. Metoda ta wykorzystuje symulację stochastyczną procesu przesyłania komunikatów przez wiele rozproszonych procesów obliczeniowych. Przedstawiony zostanie algorytm symulacji oraz przykładowe wyniki.
Prelegent (ISI): 
Rodzaj seminarium: 
Data: 
czwartek, Kwiecień 10, 2014 - 14:15