Jesteś tutaj

Rola architektury korporacyjnej w transformacji Systemu Bezpieczeństwa Narodowego RP

Streszczenie: 
Zapewnienie bezpieczeństwa państwa oraz jego obywateli jest jednym z nadrzędnych interesów narodowych RP. Obecna organizacja Systemu Bezpieczeństwa Narodowego RP (SBN RP) jest niedostatecznie uregulowana w przepisach prawnych oraz rozproszona. Ponadto SBN RP zawiera elementy redundantne, co czyni go skomplikowanym i nieefektywnym (zarówno w zakresie realizowanych działań, jak również w ujęciu ekonomicznym). Konieczne są zmiany w uregulowaniach prawnych oraz opracowanie metodyki transformacji tego systemu obejmującej zarówno warstwy biznesową i informacyjną, jak również obszar ICT. Jako podstawa tej metodyki została zaproponowana koncepcja architektury korporacyjnej. W ramach wystąpienia przedstawione zostaną: 1. Uwarunkowania transformacji SBN RP; 2.Koncepcja transformacji SBN RP z zastosowaniem architektury korporacyjnej; 3. Założenia integracji z innymi metodykami, narzędziami i technikami.
Prelegent (ISI): 
Rodzaj seminarium: 
Data: 
czwartek, Lipiec 3, 2014 - 14:15