Jesteś tutaj

Zarządzanie usługami informatycznymi - wprowadzenie

Streszczenie: 
W ramach prezentacji tematu "Zarządzanie usługami informatycznymi - wprowadzenie" zostaną poruszone nw. zagadnienia: - problemy współpracy: biznes - IT, - wyzwania zarządzania usługami informatycznymi, - definicja i budowa usługi informatycznej, - standardy wspierające zarządzanie usługami informatycznymi, - krótkie przedstawienie standardu ITIL (Information Technology Infrastructure Library), - krótkie omówienie wybranych procesów zarządzania usługami informatycznymi: zarządzanie incydentem, problemem, zmianą, konfiguracją, pojemnością, dostępnością, poziomem usług, - informacja o systemach i narzędziach wspierających zarządzanie usługami informatycznymi, - wybrane aspekty wdrażania systemów zarządzania usługami informatycznymi w organizacjach.
Prelegent (ISI): 
Rodzaj seminarium: 
Data: 
czwartek, Maj 15, 2014 - 14:15