Jesteś tutaj

Przenoszenie informacji genetycznej w modelu opartym na stochastycznej algebrze uniwersalnej

Streszczenie: 
Uniwersalne algebry, a zwłaszcza stochastyczne algebry uniwersalne znajdują szerokie zastosowanie w nowoczesnych technologiach i naukach ścisłych, w tym przede wszystkim w bioinformatyce, lub dokładniej w zagadnieniach kodowania i odczytywania kodów zarówno w systemach komunikacyjnych i informacyjnych, jak i w organizmach żywych. Również aparat pojęciowy takich algebr i uzyskane ostatnio wyniki pozwalają na istotne poszerzenie horyzontu poznania w dziedzinach badań podstawowych, dla przykładu w teorii kategorii i półkrat, logik kwantowych, czy w teorii optymalizacji na zbiorach wypukłych. Z uwagi na krytyczny problem nieadekwatności modelu bramek NOR i NAND do wyjaśniania zjawisk powstawania i leczenia chorób dziedzicznych, w niniejszej prezentacji uniwersalne algebry stochastyczne są wykorzystywane do modelowania zagadnienia przenoszenia kodu genetycznego, od DNA poprzez transkrypcję do RNA i dalej, przez translację, do białka.
Prelegent (spoza ISI): 
dr inż. Bohdan J. Naumienko
Rodzaj seminarium: 
Data: 
czwartek, Maj 29, 2014 - 14:15