Jesteś tutaj

Rozprawa doktorska pt. "Wzorce logiki aplikacji – język opisu, jego implementacja i zastosowania praktyczne" oraz postawiony w niej problem naukowy i zastosowana metoda badawcza

Streszczenie: 
W ramach referatu zaprezentowane zostanie podejście badawcze zastosowane w rozprawie doktorskiej pt. "Wzorce logiki aplikacji – język opisu, jego implementacja i zastosowania praktyczne". Rozprawa dotyczy zagadnienia powtarzalnych rozwiązań występujących w ramach przepływów logiki aplikacji. Celem pracy było uzasadnienie tezy o możliwym podniesieniu efektywności i jakości pracy analityka systemowego przez wykorzystanie wzorców analitycznych. Referat obejmuje umiejscowienie poruszanej tematyki w ramach przeglądu sposobów realizacji idei wzorców w inżynierii oprogramowania oraz przedstawienie metody wzorców logiki aplikacji wraz z jej implementacją. W ramach seminarium omówiona zostanie zastosowana w pracy metoda badawcza, sposoby walidacji uzyskanych wyników oraz potencjalny rozwoju zaprezentowanej metody.
Prelegent (spoza ISI): 
Albert Ambroziewicz
Rodzaj seminarium: 
Data: 
czwartek, Styczeń 8, 2015 - 14:15