Jesteś tutaj

Model sieciocentrycznego systemu kierowania ratownictwem medycznym w zdarzeniach masowych.

Streszczenie: 
Wystąpienie autora dotyczy doskonalenia skuteczności organizacji i kierowania działaniami z zakresu ratownictwa medycznego po zajściu zdarzenia o charakterze masowym. Z analizy problemu, wynika iż w zdarzeniach masowych najważniejsza jest organizacja i zarządzanie pomocą medyczną, ze względu na upływający czas, w którym zdrowie osób poszkodowanych ulega znacznemu pogorszeniu i w rezultacie w wielu przypadkach grozi utratą życia. W tym celu autor opracował model Sieciocentrycznego Systemu Kierowania Ratownictwem Medycznym w przypadku zdarzenia o charakterze masowym (SSKRM). Rozpatrzono zagadnienie optymalizacji użycia sił i środków ratownictwa medycznego w zdarzeniu masowym.
Prelegent (spoza ISI): 
Łukasz Tomczyk, Wydział Nauk Technicznych, Uniwersytet Warmińsko-Mazurski
Rodzaj seminarium: 
Data: 
czwartek, Listopad 5, 2015 - 14:15