Jesteś tutaj

Ontologie w wytwarzaniu oprogramowania

Streszczenie: 
Modelowanie konceptualne odgrywa ważną rolę w rozwoju oprogramowania. Modele konceptualne, opracowane w początkowej fazie wytwarzania oprogramowania, budowane w oparciu o wiedzę dziedzinową, powinny one być zgodne z rzeczywistością, do której się odnoszą. Istniejące ontologie, zwłaszcza dziedzinowe, mogą być postrzegane jako cenne źródło wiedzy domenowej. Pierwsza część seminarium jest przeglądem zagadnień związanych z inżynierią ontologii. Druga, zasadnicza część seminarium przedstawia podejście wspierające rozwój modeli konceptualnych na bazie wiedzy reprezentowanej przez ontologie dziedzinowe. Właściwością podejścia jest to, że opracowany model domeny zachowuje spójność z ontologią dziedzinową w kontekście rozwiązywanego problemu dziedzinowego.
Prelegent (spoza ISI): 
Instytut Informatyki, Politechnika Wrocławska
Rodzaj seminarium: 
Data: 
czwartek, Styczeń 14, 2016 - 13:30