Jesteś tutaj

Modele i metody w procesach zarządzania tożsamością cyfrową w heterogenicznym środowisku sieciowym

Streszczenie: 
W ramach seminarium przedstawione zostaną wyniki prac w zakresie analizy, oceny oraz modelowania procesów związanych z dystrybucją informacji o zaufaniu w heterogenicznym środowisku sieciowym. Na podstawie krótkiego wprowadzenia w w szerszą problematykę zarządzania tożsamością cyfrową i infrastrukturą klucza publicznego zostanie przedstawiona analiza krytyczna obecnie funkcjonujących modeli dystrybucji zaufania wraz z autorskimi propozycjami podstawowych pojęć. Po omówieniu zidentyfikowanych przez prelegenta problemów zarządzania dystrybucją informacji o zaufaniu w środowiskach rozproszonych systemów informatycznych szczebla taktycznego zaprezentowane zostaną propozycje nowego ujęcia modeli zaufania odpowiadające potrzebom i wymaganiom w zakresie współdziałania systemów informatycznych szczebla taktycznego.
Prelegent (ISI): 
Rodzaj seminarium: 
Data: 
czwartek, Marzec 10, 2016 - 14:15