Jesteś tutaj

Możliwości i korzyści wynikające z udziału WAT w projektach satelitarnych

Streszczenie: 
Cele spotkania: 1) Poinformować o działaniach WAT w obszarze satelitarnym, kluczowych polskich programach satelitarnych, elementach i technologiach istotnych dla obronności i bezpieczeństwa Państwa; 2) Przedstawić rolę WAT, propozycje kierunków działania oraz celów strategicznych w obszarze satelitarnym; 3) Uzyskać opinię odnośnie do przedstawionych propozycji oraz ocenę możliwości zaangażowania się Wydziału Cybernetyki w projekty satelitarne; identyfikacja obszarów zainteresowania.
Prelegent (spoza ISI): 
gen. bryg. rez. dr inż. Adam Sowa, doradca Rektora WAT ds. kosmicznych i satelitarnych
Rodzaj seminarium: 
Data: 
czwartek, Kwiecień 7, 2016 - 14:15