Jesteś tutaj

Modele i algorytmy komputerowej identyfikacji oraz przeciwdziałania aktywności sieci typu botnet

Streszczenie: 
W referacie zaprezentowany zostanie aktualny stan prac nad rozprawą doktorska tuż przed otwarciem przewodu doktorskiego. W rozprawie weryfikowana jest następująca teza badawcza: „Opracowanie modeli i metod analizy sieci botnet pozwala na budowę komputerowych narzędzi umożliwiających identyfikację, prognozowanie rozwoju oraz zwalczanie tych sieci.” W celu weryfikacji tej tezy sformułowano następujące zadania badawcze: · Opracowanie modelu cyberprzestrzeni ze szczególnym uwzględnieniem występowania zagrożeń typu botnet. · Analiza charakterystyk strukturalnych i ilościowych sieci botnet. · Opracowanie metod identyfikacji sieci botnet z uwzględnieniem „cyklu życia” tych sieci. · Opracowanie metod prognozowania rozwoju sieci botnet. · Opracowanie metod zwalczania sieci botnet (przejmowania nad nimi kontroli). · Konstrukcja prototypu komputerowego narzędzia umożliwiającego identyfikację, prognozowanie rozwoju oraz zwalczanie sieci botnet. · Weryfikacja opracowanych modeli i metod w oparciu o dane historyczne.​
Prelegent (ISI): 
Rodzaj seminarium: 
Data: 
czwartek, Czerwiec 23, 2016 - 14:15