Jesteś tutaj

Synteza maszyn stanów języka UML ze specyfikacji kontraktowych

Streszczenie: 
Maszyny stanu języka UML należą do podstawowych środków specyfikacji i modelowanie systemów obiektowo zorientowanych i stanowią przedmiot intensywnych badań naukowych. Jednakże, problem syntezy maszyn stanów ze specyfikacji kontraktowych nie został właściwie zbadany. W naszym wystąpieniu przedstawimy ten problem i sposób jego rozwiązania. W szczególności, zostanie omówiona metoda syntezy maszyn stanów ze specyfikacji kontraktowych. Zaproponowana metoda jest formalnie zdefiniowana, ma dobrze zdefiniowane podstawy matematyczne oraz jest poprawna semantycznie. W naszym wystąpieniu omówimy aspekty formalne zaproponowanej metody, przedstawimy jej własności i przykładowe zastosowanie.
Prelegent (ISI): 
Rodzaj seminarium: 
Data: 
czwartek, Październik 27, 2016 - 14:15