Jesteś tutaj

Wyznaczanie pozycji obiektów latających w systemie wielokamerowym

Streszczenie: 
W ostatnim czasie następuje wzrost zainteresowania bezmarkerowymi metodami śledzenia obiektów. Jest to bardzo ważny problem, który posiada wiele potencjalnych zastosowań m.in. w: medycynie, systemach bezpieczeństwa, grach komputerowych, systemach rozpoznania i lotnictwie. Największym problemem jest jak najdokładniejsze określenie pozycji śledzonego obiektu. W przedłożonym wystąpieniu zaproponowane zostaną wstępne założenia do projektu naziemnego wizyjnego systemu lądowania. Przedstawione zostaną również założenia dotyczące wykrycia obiektu, śledzenia i określenia parametrów jego lotu w systemie wielokamerowym.
Prelegent (spoza ISI): 
Jacek Zalewski
Rodzaj seminarium: 
Data: 
czwartek, Styczeń 12, 2017 - 14:00