Jesteś tutaj

Zarządzanie projektem budowy Centrum Studiów Zaawansowanych Inżynierii Systemów WAT

Streszczenie: 
W wystąpieniu prelegent omówi zarządzanie projektem utworzenia Centrum Studiów Zaawansowanych Inżynierii Systemów WAT w Warszawie. Prelegent był Kierownikiem tego projektu na podstawie pełnomocnictwa nr 241/RKR/P/2012 Rektora Wojskowej Akademii Technicznej (WAT) w okresie 01.01.2013-31.12.2015. Projekt POIS.13.01.00-00-007/12 finansowany był z Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2007-2013, działanie 13.1 „Infrastruktura szkolnictwa wyższego” - kwota dofinansowania 37 347 447,00 PLN. W celu realizacji projektu należało skutecznie poradzić sobie m.in. z następującymi zagadnieniami: krótki czas realizacji, innowacyjność i złożoność wdrażanych rozwiązań, potrzeba stosowania procedur unijnych. W trakcie wystąpienia przedstawiony zostanie zakres projektu. Prelegent przybliży ryzyka i zagadnienia projektowe, które pojawiły się w trakcie realizacji projektu. Przedstawione zostaną dobre praktyki, które sprawdziły się podczas realizacji tego projektu inwestycyjnego.
Prelegent (ISI): 
Uwagi: 
08.12.2016
Rodzaj seminarium: 
Data: 
czwartek, Styczeń 26, 2017 - 14:00