Jesteś tutaj

Sieciowy model systemu bezpieczeństwa

Streszczenie: 
W zakresie zarządzania ryzykiem w obszarze bezpieczeństwa informacji nie ma typowo polskich rozwiązań. Istnieje jednak kilka pozakrajowych standardów utworzonych przez różnego rodzaju organizacje zajmujące się wymienioną problematyką. Jednym z nich jest norma międzynarodowa PN-ISO 31000:2012. Norma ta zawiera zestaw różnych narzędzi wraz z propozycją i oceną ich przydatności na różnych etapach oceny ryzyka. Tylko jedno z przedstawionych narzędzi bazuje na podejściu sieciowym. W wystąpieniu prelegent omówi koncepcję budowy sieciowego modelu bezpieczeństwa oraz jego zastosowania w procesie analizy ryzyka. Omówiona zostanie możliwość zastosowania modeli sieciowych w analizie bezpieczeństwa. Szczególną uwaga poświęcona będzie zastosowaniu opracowanego algorytmu opisującego proces identyfikacji zasobów, podatności oraz zagrożeń w ujęciu kontekstowym.
Rodzaj seminarium: 
Data: 
czwartek, Styczeń 5, 2017 - 14:00