Jesteś tutaj

*

*
Tel:

Piotr Durbajło - "Organizacyjno-prawne aspekty implementacji dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady z 6.7.2016 r.", -, INTERNET. Strategia bezpieczeństwa, 47-68, C.H. Beck Sp. z o.o., Warszawa, 2017

Piotr Durbajło - "Przekazywanie informacji pomiędzy systemami o różnych poziomach niejawności, wybrane aspekty prawne, organizacyjne i techniczne ", -, Zarządzanie Informacjami Wrażliwymi. Otoczenie systemu, elementy i implementacja, 23-32, Wojskowa Akademia Techniczna, Warszawa, 2017

Piotr Durbajło - "Panelista", -, CYBERSECURITY: RISKS AND RESPONSES, -, 2017

Piotr Durbajło - "Organizacyjno-prawne aspekty implementacji dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady z 6.7.2016 r.", INTERNET. Strategia bezpieczeństwa, 47-68, C.H. Beck Sp. z o.o., Warszawa, 2017

Piotr Durbajło - "Przekazywanie informacji pomiędzy systemami o różnych poziomach niejawności, wybrane aspekty prawne, organizacyjne i techniczne ", Zarządzanie Informacjami Wrażliwymi. Otoczenie systemu, elementy i implementacja, 23-32, Wojskowa Akademia Techniczna, Warszawa, 2017

Piotr Durbajło - "Panelista", CYBERSECURITY: RISKS AND RESPONSES, -, 2017