Jesteś tutaj

Algorytmy rankingu w sieciach złożonych

Streszczenie: 
W ramach seminarium doktorant przedstawi informację o wynikach realizacji indywidualnego projektu badawczego, realizowanego w ramach studiów doktoranckich w dyscyplinie naukowej informatyka. Przedstawiona zostanie charakterystyka porównawcza podstawowych algorytmów rankingu sieci złożonych, omówione zostaną zasadnicze problemy związane z ich praktycznym wykorzystywaniem oraz propozycje zwiększenia efektywności obliczeniowej algorytmu PageRank.
Prelegent (ISI): 
Rodzaj seminarium: 
Data: 
czwartek, Marzec 30, 2017 - 14:15