Jesteś tutaj

Filtracja Pareto - wszechstronne narzędzie wspomagania podejmowania decyzji

Streszczenie: 
Praca dotyczy metodologii budowy algorytmów wspomagania rozwiazywania zadań wielokryterialnej optymalizacji decyzji tak zwanych filtrów Pareto. W pracy przedstawiono też koncepcję wykorzystania punktu idealnego (kresu dolnego zbioru elementów dopuszczalnych) do definiowania specyficznych dla metod heurystycznych , metrycznych wskaźników jakości „rozwiązań suboptymalnych”. Punkt idealny wykorzystano do zdefiniowania uporządkowania wstępnego (presortingu) zbioru co znacznie zmniejsza niezbędną liczbę operacji potrzebną do wyznaczenia Frontu Pareto. Szczególnie dużo miejsca poświęcono zagadnieniom konstrukcji odpowiednich mechanizmów stopu (kryterium zakończenia obliczeń).Między innymi zdefiniowano tak zwany Adaptacyjne Kryterium Stopu (AKS),pozwalające w sposób istotny zmniejszyć liczbę tak zwanych iteracji pustych. Przedstawiona propozycja filtra Pareto dla zadań ze zbiorem skończonym może być z powodzeniem wykorzystana w rozwiązywaniu klasycznych zadań optymalizacji wielokryterialnej ale również w tak zwanych zagadnieniach kategoryzacji i klasteryzacji obiektów przy wielu kryteriach oceny ich jakości.
Prelegent (ISI): 
Rodzaj seminarium: 
Data: 
czwartek, Kwiecień 27, 2017 - 14:15